รีเซต

กรมทางหลวง เปิดลานกางเต็นท์ 38 แห่งทั่วประเทศ เริ่มพักได้ตั้งแต่วันนี้ ฟรี!

กรมทางหลวง เปิดลานกางเต็นท์ 38 แห่งทั่วประเทศ เริ่มพักได้ตั้งแต่วันนี้ ฟรี!
TNN ช่อง16
9 ธันวาคม 2564 ( 15:20 )
56
กรมทางหลวง เปิดลานกางเต็นท์ 38 แห่งทั่วประเทศ เริ่มพักได้ตั้งแต่วันนี้ ฟรี!

วันนี้ (9 ธ.ค.64) นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมทางหลวง (ทล.) ได้ขานรับนโยบายการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

ทำให้มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวโดยเฉพาะทางภาคเหนือและจังหวัดท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทล. จึงได้จัดเตรียมจุดบริการกางเต็นท์ทั่วประเทศ จำนวน 38 แห่ง แบ่งเป็นภาคเหนือ 30 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง ภาคตะวันตก 3 แห่ง ภาคกลาง 2 แห่ง

เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน โดยพื้นที่กางเต็นท์แต่ละแห่งจะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา และสอบถามข้อมูลทางหลวง สำหรับประชาชนที่ต้องการพักค้างคืนสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ตาม ทล. ยังได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าพักต้องได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็ม หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะต้องตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าพัก และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าพักปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยจุดบริการลานกางเต็นท์ จำนวน 38 แห่ง มีดังนี้ 

1. จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง ได้แก่

- หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอนจอมทอง - ดอยอินทนนท์ กม. ที่ 31+450  

- หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอนหนองโค้ง - กิ่วคอหมา กม. ที่ 14+584  

- หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอนแม่ทะลาย - หัวโท กม. ที่ 84+215  

2. จังหวัดลำปาง  2 แห่ง ได้แก่

- หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 ตอนสบปราบ - เกาะคา กม. ที่ 650+917  

- หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.11 ตอนแยกภาคเหนือ - ขุนตาน กม. ที่ 482+356  

3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง ได้แก่

- หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 ตอนสะพานแม่ริด - ห้วยงู กม. ที่ 197+350  

- หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย ทล.108 ตอนห้วยงู - หนองแห้ง กม. ที่ 240+750  

- หมวดทางหลวงขุนยวม ทล.108 ตอนหนองแห้ง - แม่สุริน กม. ที่ 284+856  

- หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 ตอนท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน กม. ที่ 197+907  

- หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 ตอนทางเข้าปาย กม. ที่ 4+100  

4. จังหวัดเชียงราย  2 แห่ง ได้แก่

- หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอนพาน - บ้านร่องขุ่น กม. ที่ 896+845  

- หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอนขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง กม. ที่ 63+500 (ขาเข้า)  

5. จังหวัดน่าน  3 แห่ง ได้แก่

- หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอนเด่นชาติ - นาน้อย กม. ที่ 69+485 (ขาออก)  

- หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอนสะเกิน - สบทุ กม. ที่ 82+000 (ขวาทาง)  

- หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอนหลักลาย - บ่อเกลือ กม. ที่ 67+110  

6. จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง ได้แก่

- หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล.222 ตอนท่ากกแดง - บึงกาฬ กม. ที่ 102+526  

7. จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง ได้แก่

- สำนักงานแขวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอนปากดง - นครชุม กม. ที่ 453 + 076 (ขาออก)  

- หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอนโนนปอแดง - ปากดง กม. ที่ 423+809 (ขาออก)                      

- หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอนนครชุม - วังเจ้า กม. ที่ 476+553 (ขาเข้า) 

- หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอนคลองแม่ลาย - อุ้มผาง กม. ที่ 55+000 (ขาออก)  

8. จังหวัดตาก 6 แห่ง ได้แก่

- หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอนวังเจ้า - ตาก กม. ที่ 511+826  

- หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอนวังม่วง - แม่เชียงรายบน กม. ที่ 560+449  

- หมวดทางหลวงแม่สอด ทล.12 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) -         แม่ละเมา กม. ที่ 33+621 

- หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอนแม่สลิดหลวง - แม่เงา กม. ที่ 115+550  

- หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอนห้วยน้ำริน - อุ้มผาง กม. ที่ 88+050  

- หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอนอุ้มผาง - กะแง่คี กม. ที่ 165+799  

9. จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง ได้แก่

- หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอนศรีสัชนาลัย - แม่สิน กม. ที่ 184+219 (ขวาทาง) 

10. จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง ได้แก่

- หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอนวังทอง-เข็กน้อย กม. ที่ 269+100  

11. จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง ได้แก่

- หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอนนางั่ว - ทุ่งสมอ กม. ที่ 23+600  

12. จังหวัดเลย 2 แห่ง ได้แก่

- หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอนผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ กม. ที่ 266+737  

- หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอนปากชม - เชียงคาน กม. ที่ 148+350  

13. จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง ได้แก่

- หมวดทางหลวงกันทรลักษ์ ทล.221 ตอนแยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม. ที่ 59+900  

14. จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง ได้แก่

- หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอนแยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ กม. ที่ 116+574     (ขาออก กทม.) 

- หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอนแก่งประลอม - ทองผาภูมิ กม. ที่ 181+058             (ขาเข้า กทม.) 

15. จังหวัดอุทัยธานี  2 แห่ง ได้แก่

- หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอนบ้านไร่ - บ้านใต้ กม. ที่ 5+006  

- ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน (เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) 

ทล.3011 ตอนบ้านไร่ - บ้านใต้ กม. ที่ 24+200  

16. จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

- หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอนน้ำพุ - เมืองผาปกค้างคาว กม. ที่ 43+550  

17. จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

- หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 ตอนโขงเจียม - สะพือ กม. ที่ 0+925 

หากประชาชนต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


ข้อมูลและภาพจาก ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง