รีเซต

สธ.-สภาอุตฯ เดินหน้าพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ "ต้านโควิด-19"

สธ.-สภาอุตฯ เดินหน้าพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ "ต้านโควิด-19"
มติชน
20 กรกฎาคม 2563 ( 14:23 )
50
สธ.-สภาอุตฯ เดินหน้าพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ "ต้านโควิด-19"
สธ.-สภาอุตฯ เดินหน้าพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ “ต้านโควิด-19”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แถลงความร่วมมือระหว่าง กรมควบคุมโรค และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโครงการพัฒนาต้นแบบ “สถานประกอบการ ต้านโควิด-19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal” เพื่อให้เกิดแนวทางและรูปแบบในการดำเนินงานในการพัฒนาสถานประกอบการ ให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบต้านโควิด-19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่

นพ.ปรีชา กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้เห็นความสำคัญของผู้สภาอุประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีการรวมกลุ่มกันทำงาน จึงร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปรับแนวทางการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้สถานประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้ ซึ่งหากไม่มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพแล้ว อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ในวงกว้าง จนส่งผลกระทบในระดับประเทศได้

“สำหรับแนวทางในการดูแลกลุ่มแรงงานให้ปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น เริ่มต้นจากการจำแนกการทำงานเป็นรายกิจกรรม เพื่อทำการประเมินโอกาสติดเชื้อ และพัฒนาเป็นข้อกำหนด ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับผู้ประกอบการ ตามแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 คัดเลือกสถานประกอบการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อรวบรวมข้อมูล สรุปวิเคราะห์ จัดทำแนวปฏิบัติในการลดการติดเชื้อสำหรับสถานประกอบการ และข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลสถานประกอบการ และ ระยะที่ 2 คือ การขยายผลไปยังสถานประกอบการอื่นๆที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ” นพ.ปรีชา กล่าว

ด้านนายสุพันธุ์ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมฯได้ประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค สธ.เพื่อร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งจะมีบทบาทในการช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ และการขับเคลื่อนงานในมิติความเชื่อมโยงในพื้นที่และสังคมโดยรวม นำไปสู่การขยายผลไปสู่สถานประกอบการอื่นๆ ในการพัฒนาดูแลสุขภาพของประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้กรมควบคุมโรค ได้มอบโล่เกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงความขอบคุณในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานครั้งนี้ ให้แก่ สภาอุตสาหกรรมฯ และต้นแบบสถานประกอบการต้านโควิด-19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท จตุรเจริญชัย จำกัด จ.ราชบุรี (สถานประกอบการขนาดเล็ก) 2.บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร (สถานประกอบการขนาดกลาง) และ 3.บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด จ.นครปฐม (สถานประกอบการขนาดใหญ่)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง