'ปลาฉิ้งฉ้าง-กะปิ' เกาะยาว แลก 'ข้าวสาร' ศรีสะเกษ สู้ภัยโควิด-19

'ปลาฉิ้งฉ้าง-กะปิ' เกาะยาว แลก 'ข้าวสาร' ศรีสะเกษ สู้ภัยโควิด-19
มติชน
28 พฤษภาคม 2563 ( 19:12 )
42
'ปลาฉิ้งฉ้าง-กะปิ' เกาะยาว แลก 'ข้าวสาร' ศรีสะเกษ สู้ภัยโควิด-19
‘ปลาฉิ้งฉ้าง-กะปิ’ เกาะยาว แลก ‘ข้าวสาร’ ศรีสะเกษ สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา ร่วมต้อนรับ พล.อ.ท.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ซึ่งเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนสินค้าของโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้าร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19”

นายจำเริญ กล่าวว่า จังหวัดพังงาได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร ระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดศรีสะเกษ โดยนำสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพังงา สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด ได้แก่ ปลาฉิ้งฉ้าง กะปิ ปริมาณรวม 1.70 ตัน มูลค่า 246,000 บาท แลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด ได้แก่ ข้าวสารหอมมะลิ 100% ข้าวสารหอมมะลิเอไรซ์ 100 % ปริมาณรวม 10 ตัน มูลค่า 320,000 บาท ซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้ เป็นการนำกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการตามหลักการ อุดมการณ์ และวีธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและนำการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์เข้ามาดำเนินการ โดยผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พังงา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ

พล.อ.ท.ธนศักดิ์ เปิดเผยว่า โครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 เป็นโครงการต่อเนื่องและต่อยอดจากการที่กองทัพอากาศได้เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเครือข่ายเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการทัพฟ้าช่วยชาวนา และโครงการขนข้าวชาวนาเปลี่ยนปลาชาวเล เป็นต้น โดยในครั้งนี้เป็นการร่วมกับกลุ่มเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว แต่มีข้อจำกัดในการหาตลาด ระบายสินค้า และมีความต้องการแบ่งปันความช่วยเหลือไปสู่กลุ่มเครือข่ายใหม่ จึงก่อเกิดเป็นความร่วมมือภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม” โดยใช้ชั่วโมงบิน การฝึกบินเครื่องบินลำเลียงซี 130 มาสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง