กทม.เผยจุดฉีดวัคซีนโควิดใน-นอก รพ. ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กทม.เผยจุดฉีดวัคซีนโควิดใน-นอก รพ. ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มติชน
22 มิถุนายน 2564 ( 17:34 )
30
กทม.เผยจุดฉีดวัคซีนโควิดใน-นอก รพ. ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กทม.เผยจุดฉีดวัคซีนโควิดใน-นอก รพ. ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

วันนี้ (22 มิถุนายน 2564) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางนา พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ โดยมี น.ส.โศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา พญ.ปนัดดา ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) บางนากรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหาร พล.ม.2 รอ. พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

 

 

 

 

 

 

นางวัลยา กล่าวว่า ผู้ที่รับการฉีดวัคซีนในวันนี้ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม และจองนัดหมายฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาล ซึ่งภาพรวมการให้บริการในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนวันละประมาณ 200 คน

 

 

 

 

 

 

จากนั้น รองปลัด กทม. ได้ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 กรุงเทพมหานคร-ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค” ซึ่งมีทีมแพทย์จาก รพ.ปิยะเวท ให้บริการฉีดวัคซีน โดยมี นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่และจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน สำหรับจุดนี้ เปิดให้บริการกับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน ผ่าน “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยมีผู้รับการฉีดวัคซีนในวันนี้ จำนวน 750 คน

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ รองปลัด กทม.ยังได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ณ วัดบางโคล่ นอก เขตบางคอแหลม โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล สำนักอนามัย กทม. นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการหาเชื้อทางโพรงจมูก หรือ สว็อป (SWAB) แก่ประชาชนในชุมชนบางโคล่ และบริเวณใกล้เคียง จำนวน 310 คน ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน สกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม โดยมี นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับการตรวจคัดกรอง

 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง