รีเซต

ประสานเสียง! ไม่ให้ใช้คริปโต ชำระสินค้า ชี้เสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจ

ประสานเสียง! ไม่ให้ใช้คริปโต ชำระสินค้า ชี้เสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจ
ข่าวสด
25 มกราคม 2565 ( 18:54 )
58
ประสานเสียง! ไม่ให้ใช้คริปโต ชำระสินค้า ชี้เสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจ

ข่าววันนี้ 25 ม.ค.2565 นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธปท. กล่างถึงสินทรัพย์ดิจิทัล หรือคริปโต เคอร์เรนซีว่า การนำสินทรัพย์ตัวนี้มาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าอย่างแพร่หลายจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ จึงควรมีการกำกับดูแลที่ชัดเจน เทคโนโลยีและสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวก็ควรมีกลไกลดูแลที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

 

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการก.ล.ต. กล่าวว่า จากการหารือร่วมกันกับ ธปท. และ กค. ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้ซื้อขายอย่างเหมาะสม และให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ต่อไป

 

ทั้งนี้ในระหว่างการหารือมีการพิจารณาเรื่องการใช้อำนาจตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าหรือบริการในวงกว้าง และจะมีแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสม สำหรับบริการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภทที่เป็นประโยชน์ต่อนวัตกรรมทางการเงินและไม่สร้างความเสี่ยงเชิงระบบ โดยคำนึงถึงทั้งการเพิ่มศักยภาพของระบบการเงินของประเทศ และประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแลจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและประชาชนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง