จุฬา ประกาศปิดทำการ-เรียนออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

จุฬา ประกาศปิดทำการ-เรียนออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19
มติชน
2 มกราคม 2564 ( 23:11 )
136
จุฬา ประกาศปิดทำการ-เรียนออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

วันที่ 2 ม.ค. 64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศ ปิดสถานที่ทำการชั่วคราว และปรับรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโควิด-19 หลังการแพร่ระบาดนั้นมีความรุนแรงมากขึ้น

 

โดยแถลงการณ์ดังกล่าว มีใจความว่า มหาวิทยาลัยปิดที่ทำการทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 31 มกราคม 2564 โดยขอให้นิสิตหรือบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามที่รัฐบาลและมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามข่าวสารจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

 

นอกจากนี้ ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 64 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดจะคลี่คลาย รวมถึงและขอให้งดหรือเลื่อนกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องมาพบกันออกไป ขณะเดียวกันได้ประกาศให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัยของตนเอง เว้นแต่กรณีที่มีหน้าที่จำเป็น

 

อ่านประกาศจุฬาฯ ฉบับเต็มได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/37330/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง