รีเซต

สธ.จ่อชง ครม.เยียวยาร้านนวด-สปา กว่าหมื่นแห่ง ยืดเวลาเว้นค่าธรรมเนียมต่ออีก 1 ปี

สธ.จ่อชง ครม.เยียวยาร้านนวด-สปา กว่าหมื่นแห่ง ยืดเวลาเว้นค่าธรรมเนียมต่ออีก 1 ปี
มติชน
8 มกราคม 2564 ( 14:30 )
26
สธ.จ่อชง ครม.เยียวยาร้านนวด-สปา กว่าหมื่นแห่ง ยืดเวลาเว้นค่าธรรมเนียมต่ออีก 1 ปี

วันนี้ (8 มกราคม 2564) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เมื่อต้นปี 2563 ส่งผลกระทบให้กิจการที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต้องปิดกิจการชั่วคราว รวมทั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ สบส. ดูแล ทั้งร้านนวด ร้านสปาได้รับผลกระทบมากกว่า 10,000 แห่ง สบส.จึงเสนอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ผู้ประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ปี (ในการประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563) และเมื่อมีมาตรการผ่อนคลายให้เปิดกิจการได้ ช่วงกลางปี 2563
ก็พบว่ามีกิจการที่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้เพียง 4,000 กว่าแห่ง เท่านั้น

 

 

“จากการแพร่ระบาดขอโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ในเดือนธันวาคม 2563 สบส.ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อน
ที่ผู้ประกอบการได้รับ จึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้เพิ่มระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี อีก 1 ปี รวมกับระยะเวลาที่เคยเสนอไปในคราวก่อนรวมเป็น 2 ปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประกอบการ โดยกระบวนการอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดทำวาระเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ” นพ.ธเรศ กล่าวและว่า นอกจากนี้ สบส.จะมีการพูดคุยหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อหามาตรการในการเยียวยาด้านอื่นๆ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง