รีเซต

กมธ.กีฬาวุฒิ ลงพื้นที่ม.เกษตรกำแพงแสน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพัฒนาเยาวชน

กมธ.กีฬาวุฒิ ลงพื้นที่ม.เกษตรกำแพงแสน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพัฒนาเยาวชน
มติชน
16 กรกฎาคม 2563 ( 15:11 )
33
กมธ.กีฬาวุฒิ ลงพื้นที่ม.เกษตรกำแพงแสน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพัฒนาเยาวชน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.ที่นครปฐม คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชน เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ด้านการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับเยาวชนและประชาชน รวมถึงการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาสมรรถนะของนักกีฬาและให้ครอบคลุมถึงระดับท้องถิ่น

 

โดยมี รศ.น.สพ.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับ นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยังเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ อาทิ สนามกีฬาของวิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งนอกจากจะใช้ในการฝึกศึกษาของนิสิตแล้วยังเคยใช้เป็นสนามแข่งขันในกีฬาเยาวชนระดับชาติ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย ซึ่งมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำท่าลีลามวยไทยมาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายศูนย์กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้คณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลจากการศึกษาดูงานดังกล่าว ไปประกอบการทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของชาติ ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง