รีเซต

ดีป้า ลุยจัด Smart Economy Showcase จ.พิษณุโลก หลังจัดงานก่อนหน้า ชาวอุบลฯ-สงขลา สนใจล้นหลาม

ดีป้า ลุยจัด Smart Economy Showcase จ.พิษณุโลก หลังจัดงานก่อนหน้า ชาวอุบลฯ-สงขลา สนใจล้นหลาม
มติชน
14 มกราคม 2565 ( 16:21 )
25
ดีป้า ลุยจัด Smart Economy Showcase จ.พิษณุโลก หลังจัดงานก่อนหน้า ชาวอุบลฯ-สงขลา สนใจล้นหลาม

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้าได้จัดโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ โดยนำร่องในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา ซึ่งประสบความสำเร็จเกินคาด มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ 1,052 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 21 ล้านบาท สะท้อนว่ายังมีผู้ประกอบการอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้าง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อปรับตัวให้อยู่รอดจึงเป็นอีกทางออกของผู้ประกอบการ เพราะจะช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

 

ดีป้าจึงเดินหน้าให้ความรู้พร้อมส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วถึง ในวันที่ 21 มกราคมนี้ จะเป็นการลงพื้นที่ จ.พิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นอีกพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ และเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านกำลังซื้อ การท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานครบครัน

 

สำหรับผู้ที่มาร่วมงาน Smart Economy Showcase จะได้พบปะกับ ดิจิทัลสตาร์ทอัพ จาก 5 ประเภทเทคโนโลยี ได้แก่ Logistics/Delivery, POS, e-Payment, Digital Content และ Services พร้อมพูดคุย ที่สอบถาม ขอคำปรึกษา ตลอดจนเจรจาจับคู่ธุรกิจ และร่วม Workshop เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ จากเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาและเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองก่อนนำไปใช้จริง และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal คาดว่าจะมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 ราย และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 2.5 ล้านบาท

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ด้วยการเว้นระยะห่าง ผ่านจุดคัดกรอง และจัดการเข้าชมงานเป็นรอบ เพื่อควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่ให้เกิดความแออัด รู้สึกมั่นใจในความปลอดภัย โดยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs) ในอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาคการค้าและบริการในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงผู้สนใจสามารถ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Smart Economy Showcase ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง