ศาลจีนชี้คำอธิบายการพิจารณาคดีฉบับใหม่เพิ่มการคุ้มครอง 'สิทธิพันธุ์พืช'

ศาลจีนชี้คำอธิบายการพิจารณาคดีฉบับใหม่เพิ่มการคุ้มครอง 'สิทธิพันธุ์พืช'
Xinhua Thai
7 กรกฎาคม 2564 ( 21:00 )
14
ศาลจีนชี้คำอธิบายการพิจารณาคดีฉบับใหม่เพิ่มการคุ้มครอง 'สิทธิพันธุ์พืช'

ปักกิ่ง, 7 ก.ค. (ซินหัว) -- ศาลประชาชนสูงสุดของจีน (SPC) เปิดเผยว่าคำอธิบายในการพิจารณาคดีความฉบับใหม่ เพื่อแจกแจงปัญหาทางกฎหมายในการดำเนินคดีละเมิดสิทธิพันธุ์พืชต่างๆ อย่างชัดเจน จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุธ (7 ก.ค.) เป็นต้นไปแถลงการณ์จากศาลฯ ระบุว่าเอกสารทางกฎหมายฉบับใหม่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าพันธุ์พืชใหม่ทั้งหมดล้วนได้รับสิทธิการคุ้มครองทางกฎหมาย ไม่ว่าจะถูกเพาะพันธุ์ด้วยวิธีการใดก็ตามขณะเดียวกันจะมีการลงโทษทางกฎหมายกับผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นละเมิดสิทธิความเป็นเจ้าของพันธุ์พืชของผู้ขยายพันธุ์ด้วยการอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อ จัดเก็บ ขนส่ง และแปรรูปมาตรการใหม่นี้มุ่งบรรเทาอุปสรรคต่างๆ เมื่อผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในพันธุ์พืชหยิบยกหลักฐานเอาผิดผู้กระทำความผิด โดยศาลต้องปกป้องสิทธิของเกษตรกรในการขยายพันธุ์พืชใหม่ในพื้นที่เพาะปลูกของพวกเขา พร้อมทั้งป้องกันการใช้สิทธิดังกล่าวในทางที่ผิดด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง