TrueID

นกอพยพเยือนพื้นที่ชุ่มน้ำ 'หนานต้ากั่ง' กว่า 5 หมื่นตัว

นกอพยพเยือนพื้นที่ชุ่มน้ำ 'หนานต้ากั่ง' กว่า 5 หมื่นตัว
Xinhua Thai
18 พฤศจิกายน 2564 ( 18:40 )
40
นกอพยพเยือนพื้นที่ชุ่มน้ำ 'หนานต้ากั่ง' กว่า 5 หมื่นตัว

ชางโจว, 18 พ.ย. (ซินหัว) -- นกกระสาขาวตะวันออก นกกระเรียนคอขาว หงส์ขาว และนกอพยพนานาชนิดรวมมากกว่า 50,000 ตัว โบยบินมาถึงพื้นที่ชุ่มน้ำหนานต้ากั่งในเมืองชางโจว มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน ซึ่งเป็นจุดแวะพักสำคัญสำหรับการอพยพของนกในช่วงฤดูหนาว

หวังลี่จวิน เจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาตินกและพื้นที่ชุ่มน้ำหนานต้ากั่ง กล่าวว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบปีนี้นกเริ่มอพยพค่อนข้างเร็วกว่าปีก่อนๆ เนื่องด้วยกระแสลมหนาว โดยมีจำนวนและสายพันธุ์เพิ่มขึ้น รวมถึงอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้นานขึ้น

อนึ่ง เขตอนุรักษ์ธรรมชาตินกและพื้นที่ชุ่มน้ำหนานต้ากั่งมีพื้นที่ 7,500 เฮกตาร์ (ราว 47,000 ไร่) เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนก 268 สายพันธุ์ ซึ่งครอบคลุมนก 16 สายพันธุ์ที่ถูกจัดเป็นสัตว์คุ้มครองระดับหนึ่ง และอีก 50 สายพันธุ์ที่ถูกจัดเป็นสัตว์คุ้มครองระดับสองของประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง