รีเซต

“ศบค.” เผย 2 วัตถุประสงค์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน “ป้องกันโรค -ประชาชนดำรง ชีวิตปลอดภัยด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ”

“ศบค.” เผย 2 วัตถุประสงค์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน “ป้องกันโรค -ประชาชนดำรง ชีวิตปลอดภัยด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ”
มติชน
2 พฤษภาคม 2563 ( 13:35 )
334
1
“ศบค.” เผย 2 วัตถุประสงค์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน “ป้องกันโรค -ประชาชนดำรง ชีวิตปลอดภัยด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ”

“ศบค.” เผย 2 วัตถุประสงค์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน “ป้องกันโรค -ประชาชนดำรง ชีวิตปลอดภัยด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ”

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู้ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจากที่มีมาตรการเข้มงวดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในขณะนี้ได้เริ่มมาตรการผ่อนคลายขึ้นมาขึ้นมา เนื่องจากผลกระทบต่อการทำมาหากินของประชาชน อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังมีโรคระบาดอยู่ จึงต้องมีมาตรการผ่อนคลายและ มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 5 กล่าวถึงข้อห้ามปฏิบัติต่างๆ และฉบับที่ 6 กล่าวถึงมาตรการการผ่อนปรนมาตรการ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1.ป้องกันการระบาดของโรค 2.ขอให้มาตรการเหล่านี้ ทำให้ประชาชนดำรง ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง 2 ข้อนี้จะต้องปฏิบัติให้สมดุลกัน รวมไปถึง 2 ข้อที่ต้องเน้นย้ำคือ 1.การสวมใส่หน้ากากอนามัยยังต้องปฏิบัติอย่าง 100% 2.การเพิ่มระยะห่างทางสังคม เช่น การรอคิวซื้อของ การเดินตลาด บางครั้งมีความใกล้ชิดกันมากเกินไป ดังนั้นหน้ากากอนามัยชนิดผ้า สามารถป้องกันได้แต่ไม่ 100% หากประชาชนต้องการความปลอดภัยในตนเองจะต้องเพิ่มระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดการ โรคต่อไปให้ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง