รีเซต

หนองคาย ปปส ตรวจเยี่ยมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน

หนองคาย ปปส ตรวจเยี่ยมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน
77ข่าวเด็ด
14 กรกฎาคม 2563 ( 14:49 )
281
หนองคาย ปปส ตรวจเยี่ยมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน

หนองคาย – รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นตามแนวชายแดนของจังหวัดหนองคาย พร้อมในการสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานของชุด ชรบ.มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เมื่อช่วงเย็นวันนี้ (14 ก.ค. 63) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ตามแนวชายแดนของจังหวัดหนองคาย และศึกษาดูงานด้านการบูรณาการสกัดกั้นยาเสพติดของภาครัฐกับภาคประชาชน โดยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. มีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

จุดแรกได้ตรวจเยี่ยมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตำบลหาดคำ ณ ศาลาประชาคมบ้านหาดคำน้อย หมู่ 2 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่เดินเวรยาม ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตำบลสีกาย ณ ถนนริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านสีกายใต้ หมู่ที่ 2 ต.สีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ได้เน้นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในวันนี้โดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ผลจากการตรวจเยี่ยมทำให้ได้รับทราบถึงความตั้งใจ ความเสียสละของชาวบ้านที่ทุ่มเท เสียสละแรงกายแรงใจ มาร่วมกันตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และดูแลพื้นที่หมู่บ้านของตนเอง ซึ่ง ชรบ.ถือเป็นเจ้าภาพตัวจริง เป็นเจ้าของพื้นที่ และทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ของตนเอง หน่วยงานราชการเป็นเพียงหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เสริมการปฏิบัติให้ภารกิจของ ชรบ.ประสบความสำเร็จ

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบหลังจากได้ตรวจเยี่ยมนั้น รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า จากการได้พูดคุย พบว่ามีบางอย่างที่จำกัดขีดความสามารถของการปฏิบัติภารกิจ เช่นในเรื่องของยานพาหนะ อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสาร และในพื้นที่ชายแดนที่เป็นพื้นที่กว้าง จะทำให้ทัศนวิสัยของการมองหรือการตรวจการณ์เป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก จึงมีความจำเป็นโดยเฉพาะในเรื่องของกล้องส่องทางไกลที่จะต้องมีกำลังขยายเพิ่มมากขึ้น สามารถเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก รวมถึงวิทยุสื่อสาร ที่หลังจากได้รับฟังว่าเป็นปัญหาข้อขัดข้องและเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานแล้ว และหน่วยงานในพื้นที่ก็ได้รับทราบข้อมูลในเรื่องนี้แล้ว ก็จะดำเนินการในส่วนนี้ให้.

……………………………

ข่าวที่เกี่ยวข้อง