ไต้หวันจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ปีที่109

ไต้หวันจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ปีที่109
PakornR
10 ตุลาคม 2563 ( 21:00 )
94
ไต้หวันจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ปีที่109

งานวันชาติฉลองครบรอบ 109 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดขึ้นช่วงเช้าของวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (สำนักงานฯ ) โดยมีดร.หลี่ หยิง หยวน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักการเมือง ผู้บริหารระดับสูงจากสื่อต่างๆ สมาคมชาวจีนโพ้นทะเลและนักธุรกิจชาวไต้หวันในประเทศไทยกว่า 150 คน เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติในครั้งนี้

 

ดร.หลี่ หยิง หยวน กล่าวว่า เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคของรัฐบาลไทย สำนักงานฯ จึงต้องลดขนาดการจัดงานวันชาติของปีนี้และหวังว่าจะร่วมฉลองงานวันชาติร่วมกับชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย ดร.หลี่ กล่าวชื่นชมทั้งไต้หวันและไทยต่างมีนโยบายการป้องกันโรคระบาดที่ประสบความสำเร็จ สามารถลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้น้อยที่สุด และได้กล่าวว่าการที่นางสาวไช่ อิง เหวิน ประธานาธิบดีไต้หวันได้มอบหมายให้ดร.หลี่ ดำรงตำแหน่งผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทยนั้น เป็นเรื่องที่มีความหมายต่อดร.หลี่เป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้ง ปัจจุบัน บริษัทไต้หวันในไทยมีจำนวนกว่า 5,000 บริษัท และมีชาวจีนโพ้นทะเลในไทยกว่า 150,000 คนการลงทุนของนักธุรกิจชาวไต้หวันในไทยมีมูลค่าสูงมาก ทั้งหมดนี้ได้มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำให้ไต้หวันเฉิดฉายบนเวทีโลก และชาวจีนโพ้นทะเลอาศัยอยู่ทั่วโลกยังเป็นกำลังสนับสนุนที่เข้มแข็งของประเทศ  ดร.หลี่ตั้งใจร่วมแรงร่วมใจกับชาวจีนโพ้นทะเลต่อไป ร่วมสร้างความร่วมมือระหว่างไต้หวันและไทยในยุคหลังโรคระบาดในอนาคต

 

ดร.หลี่ ยังกล่าวว่า บนเส้นทางการต่อสู้กับโรคระบาดนั้น ไต้หวันตระหนักว่าการป้องกันโรคระบาดเป็นการต่อสู้แบบเป็นทีม และก็เพราะว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการร่วมมือกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จึงทำให้ยอดการผลิตหน้ากากอนามัยต่อวันของไต้หวันสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก การวางแผนล่วงหน้าและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพของรัฐบาล ประกอบกับความร่วมมือของประชาชนทุกคนและผู้ประกอบการ ทำให้ไต้หวันมีความปลอดภัยในวันนี้ จนกระทั่งตอนนี้ ไต้หวันได้ส่งหน้ากากอนามัยที่มีข้อความ “MIT” ระบุไว้ จำนวน 51 ล้านชิ้นกระจายไปยังกว่า 80 ประเทศ และก็ได้บริจาคหน้ากากอนามัยจำนวน 1,200,000 ชิ้นให้กับประเทศไทย  นอกจากนี้ ดร.หลี่ได้กล่าวขอบคุณนักธุรกิจชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในไทยที่มีน้ำใจและมีความสามัคคีในการร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับป้องกันโรค ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 8 ล้านบาทให้กับหน่วยงานต่างๆ ในไทย การกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่ดำเนินการตามแนวคิด “ไต้หวันช่วยได้” (Taiwan Can Help) อีกทั้งยังเสริมสร้างมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไต้หวันและไทยอีกด้วย

 

งานเฉลิมฉลองวันชาติปีนี้เป็นหัวข้อหลัก 3 ประการ ซึ่งเป็นการนำเสนอความสำเร็จของรัฐบาลไต้หวันในปี 2563 ประกอบด้วย

(1) การต่อสู้กับโรคระบาดและความร่วมมือระหว่างประเทศ

(2) แม่แบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและการได้รับการสนับสนุนจากทั่วโลก

(3) ทีมงานไต้หวัน พร้อมก้าวไปด้วยกัน ทั้งหมดนี้ได้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีอุปสรรคและสิ่งท้าทาย ไต้หวันยังสามารถแสดงความกล้าหาญและศักยภาพได้เป็นอย่างดี  ช่วยเหลือประเทศอื่นและเดินหน้าต่อไปเคียงคู่กับชาวโลก บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ผู้ร่วมงานพูดคุยกันอย่างครึกครื้น งานเฉลิมฉลองนี้เสร็จสิ้นอย่างบริบูรณ์ท่ามกลางคำอวยพรของทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง