ศอ.บต.เตรียมพร้อมรับนักศึกษาไทยจากปากีสถาน 221 คน

ศอ.บต.เตรียมพร้อมรับนักศึกษาไทยจากปากีสถาน 221 คน
มติชน
29 มีนาคม 2563 ( 13:38 )
40
ศอ.บต.เตรียมพร้อมรับนักศึกษาไทยจากปากีสถาน 221 คน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค โควิด-19 ศอ.บต. ได้รับการประสานงานการเดินทางกลับภูมิลำเนาของนักศึกษาไทยจากประเทศปากีสถาน 221 คน จะทยอยเดินทางมาถึงสถามบินสุวรรณภูมิ ในวันที่ 29 มี.ค.62 โดยเที่ยวบินที่ TG350 อิสลามมาบัด ปากีสถาน ในเวลา ประมาณ 06.15 น. ตามเวลาประเทศไทย

พลเรือตรีสมเกียรติเปิดเผยว่าได้เร่งประสานข้อมูลเส้นทางในการเดินทางเข้ามา ภูมิลำเนาของนักศึกษาแต่ละคนและแจ้งข้อมูลต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้แต่ละพื้นที่เตรียมพร้อม ประสาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บัณฑิตอาสาในแต่ละพื้นที่ เพื่อติดตาม ดูแล สร้างความเข้าใจกับทางครอบครัว ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนดไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง