รีเซต

เปิดสถิติใช้บริการจัดหางานปี64 พบคนไทยใช้บริการเพิ่มขึ้น

เปิดสถิติใช้บริการจัดหางานปี64 พบคนไทยใช้บริการเพิ่มขึ้น
TNN ช่อง16
26 กุมภาพันธ์ 2564 ( 14:44 )
52
เปิดสถิติใช้บริการจัดหางานปี64 พบคนไทยใช้บริการเพิ่มขึ้น

วันนี้ (26ก.พ.64) นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ( ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564) พบผู้ใช้บริการจัดหางาน ณ สำนักงานฯ และผ่านเว็บไซต์ smartjob ของกรมการจัดหางาน เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน (ปีงบประมาณ 2563 ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) 


ดังนี้ ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 67,017 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 56 นายจ้าง/สถานประกอบการประกาศตำแหน่งงานว่าง 111,451 อัตรา เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 26 และผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน 107,492 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 33 โดยในเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 14,156 คน  นายจ้าง/สถานประกอบการประกาศตำแหน่งงานว่าง 29,175 อัตรา และผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน 22,887 คน


นายสุชาติฯ กล่าวต่อไปว่า กรมการจัดหางานมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการจัดหางานของกรมฯ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้ประชาชนที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน นายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์รับคนเข้าทำงาน ทราบข้อมูลข่าวสารและสามารถเข้าถึงบริการของกรมการจัดหางาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และมีช่องทางการให้บริการหลากหลาย ทั้งผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือ ไทยมีงานทำ.com ที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  


การให้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ  และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ที่มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการจัดหางานและให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ  ซึ่งจากข้อมูลเปรียบเทียบการให้บริการในปีที่ผ่านมา พบว่าประชาชนมีการใช้บริการจัดหางานผ่านระบบออนไลน์กับกรมการจัดหางานเพิ่มมากขึ้น


กรมการจัดหางานมีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ที่เหมาะสม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เล็งเห็นผลกระทบต่อประเทศในหลายด้าน รวมทั้งปัญหาการจ้างงานในประเทศ ได้เน้นย้ำ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ถึงความสำคัญของการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการหางานทำ นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะรับคนเข้าทำงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วน 1694 กรมการจัดหางาน


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง