รีเซต

เช็กอีกรอบ! สูตร "วัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น" ควรฉีดห่างจากเข็มล่าสุดกี่เดือน

เช็กอีกรอบ! สูตร "วัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น" ควรฉีดห่างจากเข็มล่าสุดกี่เดือน
TNN ช่อง16
7 กรกฎาคม 2565 ( 13:02 )
53
เช็กอีกรอบ! สูตร "วัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น" ควรฉีดห่างจากเข็มล่าสุดกี่เดือน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มติที่ประชุมอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 แนะนำให้ประชาชนทุกคนได้ควรได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น อย่างน้อยเข็มที่ 3 เป็นพื้นฐาน เพราะเมื่อเวลาผ่านไปภูมิคุ้มกันจะลดลงตามธรรมชาติ จึงแนะนำให้ฉีดเข็มกระตุ้นหลังได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายมาแล้ว 4 เดือนขึ้นไป โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจและความจำเป็นอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้มีความเสี่ยงอื่นๆ และโดยเฉพาะกลุ่ม 608 (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน) ซึ่งหากติดเชื้อจะเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงหนักและเสียชีวิตได้

จากการระบาดที่ผ่านมา พบว่าการได้รับวัคซีนสามารถลดการป่วยหนักและเสียชีวิตของประชาชนได้ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนที่ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้น หรือยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ไปรับวัคซีนตามกำหนด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กระจายวัคซีนไปยังหน่วยบริการที่ใกล้บ้านที่สุด และให้บริการแบบ walk in ทุกจุดฉีด เพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชน เป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ซึ่งหากได้รับเชื้อจะสามารถลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนโควิดโมเดอร์นา


ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุข 

 

การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น 

สำหรับประชาชนผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม

ประชาชนทั่วไปฉีดเข็มกระตุ้น หลังเข็มที่ 3 ตามความสมัครใจและความจำเป็นอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

ผู้มีความเสี่ยงอื่นๆ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ฉีดเข็มกระตุ้นหลังได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายมาแล้ว 4 เดือนขึ้นไป


ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุข 

 ข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข

ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุข / TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง