ศบค.ขยายล็อกดาวน์ต่ออีก 14 วัน-ผ่อนปรนแบงก์ในห้างพื้นที่สีแดงเข้มเปิดได้ถึง 2 ทุ่ม

ศบค.ขยายล็อกดาวน์ต่ออีก 14 วัน-ผ่อนปรนแบงก์ในห้างพื้นที่สีแดงเข้มเปิดได้ถึง 2 ทุ่ม
TNN ช่อง16
16 สิงหาคม 2564 ( 16:28 )
75
ศบค.ขยายล็อกดาวน์ต่ออีก 14 วัน-ผ่อนปรนแบงก์ในห้างพื้นที่สีแดงเข้มเปิดได้ถึง 2 ทุ่ม

วันนี้ ( 16 ส.ค. 64 )ภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 12/2564 ผ่านระบบจอภาพทางไกลหรือ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าที่ประชุมศบค. ได้กำหนดมาตรการในพื้นที่ต่างๆ โดยในพื้นที่สีแดงเข้ม ให้เลี่ยงจำกัดหรืองดเว้นการเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา 21 ถึง 04.00 น. งดการให้บริการขนส่งข้ามเขตจังหวัด การตั้งด่านสกัดระหว่างเขตจังหวัดตามมาตรการที่กำหนด  ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 5 คน ห้ามบริโภคภายในร้านอาหารขายได้แบบนำไปบริโภคที่อื่นและเปิดให้บริการไม่เกิน 20.00 น. พร้อมกับงดการจำหน่ายและงดดื่มสุราภายในร้าน 

ขณะที่ห้างสรรพสินค้าเปิดได้เฉพาะร้านอาหารเครื่องดื่ม โดยใช้บริการผ่านเดลิเวอรี่เซอร์วิสเท่านั้น อนุญาตให้เปิดร้านขายยาเวชภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคารสถาบันการเงิน โดยเปิดไม่เกินเวลา 20.00 น. ปิดสถาบันเสริมความงาม ห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และปิดสถานที่แข่งขันกีฬาทุกประเภท

ขณะที่พื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ตั้งจุดตรวจด่านตรวจหรือจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทาง ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่า 20 คน  อนุญาตให้สามารถขายอาหารได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. แต่งดจำหน่ายสุราและงดดื่มสุราภายในร้าน ขณะที่ห้างสรรพสินค้าให้เปิดบริการได้ตามปกติจำกัดจำนวนคนและงดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย  สถาบันเสริมความงามให้เปิดบริการได้ตามปกติตามมาตรการที่ราชการกำหนด ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนของคนจำนวนมากโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด  ขณะที่สนามกีฬาเปิดบริการได้ทุกประเภทไม่เกิน 21.00 น. การจัดการแข่งขันได้แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้ชม

ส่วนพื้นที่สีส้มหรือพื้นที่ควบคุมไม่มีการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใด /แต่ห้ามจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มคนมากกว่า 50 คน สามารถบริโภคในร้านอาหารได้ตามปกติ เว้นการจำหน่ายและดื่มสุราภายในร้าน  ด้านห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามเวลาปกติ แต่ปิดในส่วนเครื่องเกมสวนสนุก ขณะที่สถาบันเสริมความงามเปิดบริการได้ตามปกติตามมาตรการที่ราชการกำหนด 

ส่วนการเรียนการสอนให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด  ส่วนการแข่งขันหรือสนามกีฬาสามารถเปิดบริการได้ตามเวลาปกติทุกประเภท และจัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

โดยให้มีผลจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นี้

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง