สพม.เขต 1 สมุทรสาคร สั่งปิดสถานศึกษาป้องกันโควิด จัดสอนออนไลน์แทน ตั้งแต่วันนี้-3 ม.ค.64

สพม.เขต 1 สมุทรสาคร สั่งปิดสถานศึกษาป้องกันโควิด จัดสอนออนไลน์แทน ตั้งแต่วันนี้-3 ม.ค.64
มติชน
24 ธันวาคม 2563 ( 19:35 )
22
สพม.เขต 1 สมุทรสาคร สั่งปิดสถานศึกษาป้องกันโควิด จัดสอนออนไลน์แทน ตั้งแต่วันนี้-3 ม.ค.64

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 เปิดเผยว่า หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพบผู้ติดเชื้อที่ จ.สมุทรสาคร จึงได้สั่งการให้โรงเรียนตรวจเช็กนักเรียนที่มาจาก จ.สมุทรสาคร เพื่อให้นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ ต่อมา พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จึงเป็นห่วงความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากร โดยเฉพาะการเดินทางโดยรถโดยสาร จึงให้นโบายแต่ละโรงเรียนไปพิจารณาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือแนวทางที่เหมาะสม กระทั่งพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา จึงประกาศให้ปิดกาเรียนการสอนในช่วงนี้ไปก่อน

 

“ได้ลงนามประกาศ สพม.เขต 1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษา การเปิด และปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ข้อ 9 (2) ให้ปิดโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 1 ทุกโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563-3 มกราคม 2564 ในระหว่างนี้ ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือรูปแบบที่เหมาะสม และให้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน พร้อมรายงานให้ สพม.เขต 1 ทราบ

 

“ทั้งนี้ ได้ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อกำกับติดตามจัดการเรียนการสอนว่าครอบคลุมทั่วถึงหรือไม่ แต่ละโรงเรียนสอนเป็นอย่างไร เป็นไปตามความคาดหวังตรงกันไหม มีปัญหาหรือต้องการอย่างไร อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนมีความพร้อมสอนออนไลน์อยู่แล้ว ซึ่งหลังปีใหม่จะต้องมาพิจารณาต่อไป หากยังมีการแพร่ระบาดของโรค จะต้องมาพิฒนาการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตต่อไป” นายสมใจกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง