รีเซต

เฮ! ผลตรวจครั้งที่2 หญิงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยชาวมาเลเชีย ‘ไม่ติดเชื้อโควิด-19’

เฮ! ผลตรวจครั้งที่2 หญิงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยชาวมาเลเชีย ‘ไม่ติดเชื้อโควิด-19’
มติชน
19 สิงหาคม 2563 ( 19:20 )
126
เฮ! ผลตรวจครั้งที่2 หญิงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยชาวมาเลเชีย ‘ไม่ติดเชื้อโควิด-19’

ผลตรวจครั้งที่2 หญิงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยชาวมาเลเชีย ‘ไม่ติดเชื้อ’โควิด-19 อนุญาตจัดยี่เป็งแบบ New Normal

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นายทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ในผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันชาวมาเลเชีย จากการตรวจครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นระยะเวลาครบ 14 วันจากการสัมผัสใกล้ชิดว่า ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด ทำให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดรายนี้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ และขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่เป็นเวลา 95 วันแล้ว

 

ทั้งนี้ในส่วนของมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีประเด็นน่าสนใจ คือ การจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ในฐานะเจ้าภาพเสนอให้มีการจัดงาน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563 ในแบบ New Normal ไม่มีขบวนแห่ แต่จัดตั้งขบวนกระทงใหญ่ให้ประชาชนเข้าชม โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และในทุกสถานที่จัดงานจะต้องมีจุดคัดกรอง และมีบริการแอลกอฮอล์เจลด้วย

 

“คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้ห้ามการจัดงานตามประเพณีแต่อย่างใด แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ ศบค. และ สาธารณสุข กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยผู้จัดงานทุกกิจกรรมต้องทำบันทึกตกลงกับที่ทำการปกครองทุกอำเภอ และใช้การสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ แต่อย่างไรก็ตามภายในเดือนตุลาคมจะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอีกครั้งหนึ่ง” นายทรงยศ กล่าว

 

นายทรงยศ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการฯ ยังพิจารณาถึงการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการที่จะต้องจัดกิจกรรมที่รวมคนหมู่มาก เช่น ประเพณี คอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า ฯลฯ จะมีการเชิญผู้จัดงาน/กิจกรรม และผู้ประกอบการมาประชุมชี้แจงและทำบันทึกข้อตกลงรับทราบว่า ผู้ประกอบการหรือผู้จัดงานจะต้องรับผิดชอบในการจัดทำมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงานอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง