สำรวจพบ 'โควิด-19' หนุนชาวจีนไว้วางใจรัฐบาลเพิ่มขึ้น

สำรวจพบ 'โควิด-19' หนุนชาวจีนไว้วางใจรัฐบาลเพิ่มขึ้น
Xinhua Thai
14 พฤษภาคม 2564 ( 12:59 )
19
สำรวจพบ 'โควิด-19' หนุนชาวจีนไว้วางใจรัฐบาลเพิ่มขึ้น

วอชิงตัน, 14 พ.ค. (ซินหัว) -- ผลสำรวจจากเดอะ วอชิงตัน โพสต์ (The Washington Post) ของสหรัฐฯ พบการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของรัฐบาลจีน ได้เพิ่มความไว้วางใจและความพึงพอใจของประชาชนในการทำงานของรัฐบาล

 

ผลสำรวจดังกล่าวจัดทำเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน 2020 โดยแครี อู๋ ศาสตราจารย์สังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยยอร์กในแคนาดา ร่วมกับนักวิชาการชาวจีน 17 คน และนักศึกษาอีกมากกว่า 600 คนจาก 53 มหาวิทยาลัย โดยทำการสัมภาษณ์ทางออนไลน์แบบตัวต่อตัวกับผู้เข้าร่วม 19,816 คน จาก 31 ภูมิภาคการปกครองระดับของจีนการสำรวจได้ซักถามความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในหลายระดับ ทั้งระดับตำบล อำเภอ เมือง มณฑล และระดับประเทศ โดยพบผู้เข้าร่วมมีความไว้วางใจรัฐบาลกลางสูงถึงร้อยละ 98 และมีความไว้วางใจในรัฐบาลท้องถิ่นสูงถึงร้อยละ 91 ส่วนความไว้วางใจในรัฐบาลระดับอำเภอ เมือง และมณฑล อยู่ที่ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 และร้อยละ 95 ตามลำดับนอกจากนั้นการสำรวจพบผู้เข้าร่วมร้อยละ 49 มีความไว้วางใจรัฐบาลกลางเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดใหญ่ ร้อยละ 48 บอกว่ามีความไว้วางใจเท่าเดิม และมีเพียงร้อยละ 3 บอกว่ามีความไว้วางใจน้อยลงคณะนักวิจัยยังจำแนกความไว้วางใจออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความไว้วางใจเชิงวิเคราะห์ (critical trust) และความไว้วางใจโดยรวม (diffuse trust) โดยระบุว่าความไว้วางใจเชิงวิเคราะห์อ้างอิงการประเมินเหตุผลของประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลแต่ละระดับ โดยเฉพาะช่วงการระบาดใหญ่ผู้เข้าร่วมร้อยละ 44 เป็นผู้ที่มีความไว้วางใจเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความไว้วางใจในบางระดับมากกว่าระดับอื่น และมีระดับความไว้วางใจโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 89"ข้อเท็จจริงที่ว่าชาวจีนที่มองการทำงานของรัฐบาลด้วยสายตานักวิเคราะห์จะมีความไว้วางใจสูงได้สะท้อนว่าชาวจีนมีความพึงพอใจที่แท้จริงต่อการทำงานของรัฐบาล"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง