รีเซต

เฮอีก ครม. ไฟเขียว เติมเงินบัตรคนจนเพิ่มอีก 200 รวม 3 เดือน

เฮอีก ครม. ไฟเขียว เติมเงินบัตรคนจนเพิ่มอีก 200 รวม 3 เดือน
มติชน
24 มกราคม 2565 ( 14:09 )
44
เฮอีก ครม. ไฟเขียว เติมเงินบัตรคนจนเพิ่มอีก 200 รวม 3 เดือน

เฮอีก ครม. ไฟเขียว เติมเงินบัตรคนจนเพิ่มอีก 200 รวม 3 เดือน ส่งผลให้ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินต่อเดือนเป็น 600 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีวาระที่น่าสนใจ คือ การรายงานการใช้เงินกู้ โดยคณะกรรมการกลั่นกรอง ที่มีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธาน ลำดับ 3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 (คกง.)

 

ล่าสุดที่ประชุมครม.อนุมัติโครงการอนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง กรอบวงเงิน 8,070.7242 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.9812 ล้านบาท

 

โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 โดยเป็นการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์-เมษายน 65) รวมจำนวนไม่เกิน 600 บาทต่อคน ต่อเดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง