ประกาศแล้ว! ประกันสังคม ลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 40 นาน 6 เดือน

ประกาศแล้ว! ประกันสังคม ลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 40 นาน 6 เดือน
TNN ช่อง16
28 มิถุนายน 2564 ( 08:55 )
4.3K
ประกาศแล้ว! ประกันสังคม ลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 40 นาน 6 เดือน

วันนี้ (28 มิ.ย.64) เพจเฟซบุ๊ก "ไทยคู่ฟ้า" โดยสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความระบุว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

 

 

โดยมีสาระสำคัญให้ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

 

 

 

สำหรับรายละเอียดการส่งเงินสมทบมี 3 ทางเลือก ดังนี้ 

 

ทางเลือกที่ 1️ ได้ประโยชน์ทดแทน 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 จ่ายสมทบ 42 บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ 70 บาท/เดือน

 

 

ทางเลือกที่ 2️ ได้ประโยชน์ทดแทน 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต และกรณีชราภาพ

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 จ่ายสมทบ 60 บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ 100 บาท/เดือน

 

 

ทางเลือกที่ 3️ ได้ประโยชน์ทดแทน 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 จ่ายสมทบ 180 บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ 300 บาท/เดือน

 

คลิกอ่านประกาศเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง