ผู้ว่าฯ ขอขยาย ‘ปิดสนามบินภูเก็ต’ เพิ่มอีกครึ่งเดือน หลังพบผู้ติดเชื้อทุกวัน

ผู้ว่าฯ ขอขยาย ‘ปิดสนามบินภูเก็ต’ เพิ่มอีกครึ่งเดือน หลังพบผู้ติดเชื้อทุกวัน
มติชน
29 เมษายน 2563 ( 20:34 )
95
ผู้ว่าฯ ขอขยาย ‘ปิดสนามบินภูเก็ต’ เพิ่มอีกครึ่งเดือน หลังพบผู้ติดเชื้อทุกวัน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามในหนังสือถึงสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อขอพิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ตไปอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่จ.ภูเก็ต ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ภูเก็ตจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมช่องทางเข้า-ออก เพื่อเป็นการสกัดการแพร่ระบาด

ทั้งนี้หากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เห็นชอบ ท่าอากาศยานภูเก็ตก็จะถูกระงับการดำเนินการไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง