รีเซต

เปิดตัวอย่างบัตร "เลือกตั้งเทศบาล" 28 มีนาคม “สีม่วง-ชมพู” ใช้อย่างไร?

เปิดตัวอย่างบัตร "เลือกตั้งเทศบาล" 28 มีนาคม “สีม่วง-ชมพู” ใช้อย่างไร?
TNN ช่อง16
28 มีนาคม 2564 ( 08:37 )
908
เปิดตัวอย่างบัตร "เลือกตั้งเทศบาล" 28 มีนาคม “สีม่วง-ชมพู” ใช้อย่างไร?

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ 


บัตรเลือกตั้งสีม่วง

สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” ทำเครื่องหมายกากบาท

ในช่องทำเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว 


บัตรเลือกตั้งสีชมพู

สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” ทำเครื่องหมายกากบาท

เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละไม่เกิน 6 คน   


กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย "ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด"
ทั้งนี้ มีหลายคนเกิดข้อคำถามว่า ถ้าไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันกล่าว แต่ก็ไม่อยากเสียสิทธิในอนาคต ต้องทำอย่างไร? 

หากประชาชนไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ได้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main 

โดยจะต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วันก่อนหรือหลังวันเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งก็ตรงกับวันที่ 21 – 27 มี.ค. 64 และวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 64 เท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง