TrueID

น้ำท่วม 5 อำเภอสงขลาคลี่คลาย จนท.ไม่นิ่งเฉย เปิดประตูระบายน้ำ 2 คลองหลัก พร้อมรับน้ำใหม่

น้ำท่วม 5 อำเภอสงขลาคลี่คลาย จนท.ไม่นิ่งเฉย เปิดประตูระบายน้ำ 2 คลองหลัก พร้อมรับน้ำใหม่
มติชน
6 ธันวาคม 2564 ( 11:09 )
23
น้ำท่วม 5 อำเภอสงขลาคลี่คลาย จนท.ไม่นิ่งเฉย เปิดประตูระบายน้ำ 2 คลองหลัก พร้อมรับน้ำใหม่

6 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอของ จ.สงขลา จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องเฝ้าระวังติดตามสภาพน้ำ และสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด โดยชลประทานจังหวัดสงขลาได้เปิดบานประตูระบายน้ำของคลองอู่ตะเภา และคลองภูมินารถดำริ ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการระบายน้ำออกจาก อ.หาดใหญ่ ลงสู่ทะเลสาบสงขลา เพื่อเตรียมคลองให้พร้อมสำหรับรองรับน้ำใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยขณะนี้ระดับน้ำในคลองทั้ง 2 แห่งอยู่ในระดับปกติ ทำให้ประชาชนริมคลองคลายความกังวลและใช้ชีวิตกันตามปกติ

 

นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ยังคงประสานไปยังพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ได้แก่ อำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระและสิงหนคร เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขัง ในขณะเดียวกันก็ให้ตรวจสอบสภาพลำคลองสายต่างๆ เพื่อระบายน้ำออกให้หมาะสม เตรียมพร้อมรองรับน้ำใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน หากมีฝนตกลงมาซ้ำอีก เนื่องจากระยะนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนของภาคใต้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง