รีเซต

การศึกษาพบ ชาวชนบทเสี่ยง 'หัวใจล้มเหลว' สูงกว่าชาวเมือง

การศึกษาพบ ชาวชนบทเสี่ยง 'หัวใจล้มเหลว' สูงกว่าชาวเมือง
Xinhua
26 มกราคม 2566 ( 12:29 )
10
การศึกษาพบ ชาวชนบทเสี่ยง 'หัวใจล้มเหลว' สูงกว่าชาวเมือง

ลอสแอนเจลิส, 26 ม.ค. (ซินหัว) -- การศึกษาเชิงสังเกตขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ เปิดเผยว่ากลุ่มผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทของสหรัฐฯ มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจล้มเหลวสูงกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเมืองถึงร้อยละ 19การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารอายุรศาสตร์โรคหัวใจจามา (JAMA Cardiology) แสดงให้เห็นว่าชายผิวดำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวสูงสุด โดยสูงกว่าชายผิวดำที่อาศัยอยู่ในเมืองถึงร้อยละ 34คณะนักวิจัยจากสถาบันหัวใจ ปอด และโลหิตแห่งชาติสหรัฐฯ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ (Vanderbilt University) ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาติดตามกลุ่มคนในชุมชนทางตอนใต้ (Southern Community Cohort Study) ซึ่งเป็นการศึกษาสุขภาพระยะยาวของกลุ่มผู้ใหญ่ในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯคณะนักวิจัยได้เปรียบเทียบอัตราการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวครั้งแรกระหว่างกลุ่มผู้อาศัยในชนบทและเมืองใน 12 รัฐ โดยในช่วงท้ายของการศึกษา พวกเขาพบว่าการใช้ชีวิตในชนบทของสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเพิ่มขึ้นในหมู่ผู้หญิงและผู้ชายผิวดำเวโรนิค แอล. โรเจอร์ ผู้มีส่วนรับผิดชอบการศึกษาข้างต้น กล่าวว่าการศึกษานี้ช่วยไขกระจ่างว่าพวกเราต้องการเครื่องมือหรือการรักษาด้วยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวในประชากรชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชายผิวดำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง