พลังงาน มอบแอลกอฮอลล์ รพ.สุขภาพตำบลกว่า 9,800 แห่งทั่วประเทศ ดีเดย์จัดส่ง 20 เม.ย.นี้

พลังงาน มอบแอลกอฮอลล์ รพ.สุขภาพตำบลกว่า 9,800 แห่งทั่วประเทศ ดีเดย์จัดส่ง 20 เม.ย.นี้
ข่าวสด
17 เมษายน 2563 ( 16:11 )
12
พลังงาน มอบแอลกอฮอลล์ รพ.สุขภาพตำบลกว่า 9,800 แห่งทั่วประเทศ ดีเดย์จัดส่ง 20 เม.ย.นี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เร่งจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อใช้ทำความสะอาดให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้ใช้ และให้บริการประชาชนในช่วงที่ประเทศประสบวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 เพื่อประชาชน โดยจะนำแอลกอฮอล์ 70% ทยอยจัดส่งให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 9,863 แห่งทั่วประเทศ ในระยะเวลา 30 วัน เพื่อใช้ในการทำความสะอาดมือและพื้นผิวทั่วไปป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและประชาชน โดยจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.นี้

“ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนี้ กระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัดทั้งกฟผ. และ ปตท. ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยได้จัดทำ “โครงการพลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้วในหลายเรื่อง ทั้งมาตรการด้านพลังงานโดยตรง และมาตรการด้านสังคมต่างๆ ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งวันนี้ความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ด้านสุขอนามัยของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ กระทรวงพลังงานจึงได้จัดหาแอลกอฮอล์เพื่อส่งมอบสนับสนุนภารกิจให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงแอลกอฮอล์ได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย”

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานยังมีความมุ่งมั่นที่จะหามาตรการพลังงานด้านต่างๆ เข้ามาช่วยเยียวยาผลกระทบกับประชาชน พร้อมกับมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม และอยากให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคีกัน เราฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง