รีเซต

'ลาเวนเดอร์' ที่ราบสูงโกลัน ชูช่อพร้อมเก็บเกี่ยว

'ลาเวนเดอร์' ที่ราบสูงโกลัน ชูช่อพร้อมเก็บเกี่ยว
Xinhua
29 มิถุนายน 2565 ( 17:14 )
57
'ลาเวนเดอร์' ที่ราบสูงโกลัน ชูช่อพร้อมเก็บเกี่ยว

ที่ราบสูงโกลัน, 29 มิ.ย. (ซินหัว) -- กลุ่มสตรีเก็บเกี่ยวและคัดแยกดอกลาเวนเดอร์สีม่วงหวาน ซึ่งชูช่อละลานตาเต็มท้องทุ่งในคิบบุตซ์ไอน์ซิวานบนที่ราบสูงโกลัน ส่วนที่ปกครองโดยอิสราเอล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง