รีเซต

ธปท.โยกย้าย-ตั้งผู้บริหารระดับสูง 'ปิติ ' นั่งรองผู้ว่า ด้านเสถียรภาพการเงิน มีผล1 ต.ค.67

ธปท.โยกย้าย-ตั้งผู้บริหารระดับสูง 'ปิติ ' นั่งรองผู้ว่า ด้านเสถียรภาพการเงิน มีผล1 ต.ค.67
ทันหุ้น
24 เมษายน 2567 ( 18:57 )
9
ธปท.โยกย้าย-ตั้งผู้บริหารระดับสูง 'ปิติ ' นั่งรองผู้ว่า ด้านเสถียรภาพการเงิน มีผล1 ต.ค.67

#ธปท.#ทันหุ้น -คณะกรรมการธปท.มีมติโยกย้าย-แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 3 คน  'ปิติ ดิษยทัต'นั่งรองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.67

 

นางสาวดวงพร รอดเพ็งสังคหะ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ (วันพุธที่ 24 เมษายน 2567) คณะกรรมการฯ มีมติโยกย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567  ดังนี้

 

1. ย้าย นางรุ่ง มัลลิกะมาส รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร เป็น รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน เพื่อทดแทน นายรณดล นุ่มนนท์ ซึ่งจะเกษียณอายุ

 

2. ย้าย นางอลิศรา มหาสันทนะ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน เป็น รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร

 

3. แต่งตั้ง นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน เป็น รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง