รีเซต

รัสเซียกระตุ้น 'สหรัฐฯ' ชี้แจงกรณีกิจกรรม 'ชีวภาพทางทหาร'

รัสเซียกระตุ้น 'สหรัฐฯ' ชี้แจงกรณีกิจกรรม 'ชีวภาพทางทหาร'
Xinhua
13 มิถุนายน 2565 ( 13:49 )
55
รัสเซียกระตุ้น 'สหรัฐฯ' ชี้แจงกรณีกิจกรรม 'ชีวภาพทางทหาร'

มอสโก, 13 มิ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันอาทิตย์ (12 มิ.ย.) มาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซีย ระบุว่ารัสเซียกระตุ้นให้สหรัฐฯ อธิบายกิจกรรมชีวภาพทางทหารในประเทศอดีตสหภาพโซเวียตบางแห่ง

 

ซาคาโรวาระบุว่าสหรัฐฯ ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยอาวุธชีวภาพและสารพิษ (BTWC) ซึ่งจำเป็นต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยรัสเซียมีแผนเจรจาหารือร่วมกับประเทศสมาชิกอนุสัญญาข้างต้น เกี่ยวกับมาตรการเพิ่มการควบคุมกิจกรรมในห้องปฏิบัติการชีวภาพที่ดำเนินโดยสหรัฐฯ ในพื้นที่อดีตสหภาพโซเวียตอนึ่ง กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่ากองทัพรัสเซียพบห้องปฏิบัติการชีวภาพที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหรัฐฯ ทำการวิจัยเกี่ยวกับเชื้อไวรัสอันตราย ระหว่างดำเนินปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน โดยรัสเซียกระตุ้นให้สหรัฐฯ อธิบายจุดประสงค์ของห้องปฏิบัติการเหล่านั้นต่อประชาคมระหว่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง