รีเซต

บลจ.ยูโอบี ยืนยันเปิดซื้อขายกองทุนรวมตามปกติ

บลจ.ยูโอบี ยืนยันเปิดซื้อขายกองทุนรวมตามปกติ
มติชน
30 มีนาคม 2563 ( 13:02 )
35
บลจ.ยูโอบี ยืนยันเปิดซื้อขายกองทุนรวมตามปกติ

นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ. ยูโอบี เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องการขาดสภาพคล่องที่เกิดขึ้น มีสาเหตุหลักจากความกังวลของผู้ลงทุนที่พากันไถ่ถอนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้เข้ามาดูแลเสถียรภาพทางการเงิน โดยการออกมาตรการสนับสนุนสภาพคล่องกองทุนรวมตราสารหนี้ผ่านธนาคารพาณิชย์สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money market fund) และกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily Fixed income fund) ที่ถือสินทรัพย์คุณภาพดี โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมอัดฉีดสภาพคล่องมูลค่ากว่าหนึ่งล้านล้านบาทเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนอย่างหนัก เพื่อเสริมให้ตลาดตราสารหนี้มีเสถียรภาพมากขึ้นนั้น

นายวนา กล่าวว่า บลจ.ยูโอบี ขอยืนยันว่ายังสามารถเปิดให้บริการรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารหนี้ทุกกองทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระค่าขายคืนตามกำหนดการปกติ โดยบลจ.ยูโอบี ยังคงได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธนาคารยูโอบีซึ่งเป็นบริษัทแม่ “ในภาวะผันผวนเช่นนี้ ขอยืนยันว่าบลจ. ยูโอบี พร้อมจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ ขอให้มั่นใจว่าเป้าหมายหลักของ บลจ. ยูโอบี คือการบริหารกองทุนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอันดับแรก” นายวนากล่าว

ทั้งนี้ บลจ. ยูโอบี มีความยินดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนอย่างต่อเนื่องและทันสถานการณ์ ผู้ลงทุนสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ทุกช่องทาง ทั้งทางเว็บไซด์ www.uobam.co.th และโมบายแอพลิเคชั่น UOBAM Invest รวมทั้งติดต่อได้ที่ งานบริการนักลงทุน 0-2786-2222 ในวันและเวลาทำการ 08:30 – 17:00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง