รีเซต

ผอ.รพ.รือเสาะ เผยกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 ใน รพ. ส่งผลให้บุคลากร 30 รายต้องกักตัวสังเกตอาการ

ผอ.รพ.รือเสาะ เผยกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 ใน รพ. ส่งผลให้บุคลากร 30 รายต้องกักตัวสังเกตอาการ
77ข่าวเด็ด
17 เมษายน 2563 ( 12:51 )
130
ผอ.รพ.รือเสาะ เผยกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 ใน รพ. ส่งผลให้บุคลากร 30 รายต้องกักตัวสังเกตอาการ

นราธิวาส-ผอ.รพ.รือเสาะ เผยกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 ใน รพ. ส่งผลให้บุคลากร 30 รายต้องกักตัวสังเกตอาการ งดให้บริการผู้ป่วยทั่วไป ด้าน สสจ.นราธิวาสประกาศหาและเชิญผู้สัมผัสมารายงานตัวเพื่อคัดกรอง COVID – 19

วันนี้ (17 เม.ย. 63) ที่โรงพยาบาลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นายแพทย์มาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ ได้กล่าวถึง กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในโรงพยาบาล โดยได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยชายไทย อายุ 72 ปี ซึ่งอยู่ที่ตำบลโคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID – 19 โดยพบว่าในระหว่างกระบวนการรักษา ผู้ป่วยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ต่อการระมัดระวังในการให้บริการรักษาพยาบาล ซึ่งทีมระบาดวิทยาได้ทำการสืบสวนโรค พบว่ามีบุคลากร จำนวน 30 คน เป็นผู้ที่อยู่ในข่ายต้องกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการ ทางโรงพยาบาลได้เตรียมที่พักในโรงพยาบาลเพื่อดูแลบุคลากรแล้ว เบื้องต้นยังไม่มีผู้ที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ได้ทำการตรวจชันสูตรไปแล้วบางส่วน และที่เหลือจะรอเวลาที่เหมาะสมทำการตรวจเพิ่มเติม ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก็จะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกัน จากการสอบสวนโรคพบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงในอำเภอรือเสาะ จำนวน 2 แห่ง คือพื้นที่ตำบลโคกสะตอ และตำบลสุวารี สำหรับผู้สัมผัสในกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยเดียวกัน ได้มีการกักตัวไว้ก่อนเพื่อสังเกตอาการและตรวจชันสูตรเพิ่มเติม นอกจากนี้ทางทีมงานได้ไปส่งทีมไปเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง​ โดยได้มีการกักตัวสังเกตอาการที่บ้าน และวางแผนตรวจชันสูตรต่อไป โดยขอให้มีความมั่นใจว่าทุกอย่างอยู่ในมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

สำหรับตอนนี้โรงพยาบาลรือเสาะ มีความจำเป็นต้องปรับระบบบริการ โดยงดตรวจแผนกผู้ป่วยทั่วไป จึงต้องขออภัยผู้รับบริการทุกท่าน แต่ยังคงไว้ซึ่งแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง แผนกสูติกรรมสามารถมารับบริการได้ ส่วนแผนกผู้ป่วยใน จะยุบรวมบุคลากรจาก2 ทีมเหลือเพียง 1 ทีม เนื่องจากบุคลากรถูกกักตัวสังเกตอาการ ส่วนคลินิกระบบทางเดินหายใจยังคงให้บริการตามปกติ กรณีขอใบรับรองแพทย์ที่ไม่มีความจำเป็นของดก่อนเป็นการชั่วคราว ส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องสามารถประสานได้โดยตรงที่ห้องยา ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการเพื่อไม่ให้ติดขัดและไม่ให้ขาดการรักษา

การจัดการหลังจากพ้นช่วงเวลา 25 เมษายน 2563 หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตามแผน ทางโรงพยาบาลรือเสาะจะเปิดให้บริการตามปกติ ซึ่งตอนนี้ทางทีมเฝ้าระวังการติดเชื้อของโรงพยาบาล ทีมสิ่งแวดล้อม และทีมเครื่องมือ มีการประชุมวางแผนการเบื้องต้นในการกำหนดมาตรการเข้มงวดมากขึ้น ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่ม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน อื่นๆ ในขั้นตอนการซักประวัติ ต้องขอความร่วมมือประชาชนผู้มารับบริการหากมีประวัติเสี่ยงในการเดินทาง การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา หรือมีความเสี่ยงที่จะติดโรค COVID – 19 ควรให้ประวัติกับผู้ให้บริการอย่างตรงไปตรงมาให้มากที่สุด ซึ่งประวัติของท่านมีความจำเป็นในการวางแผนการรักษา ในขณะเดียวกันผู้ติดตามและญาติต้องช่วยกันตรวจสอบข้อมูล ถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดต้องช่วยกันเพิ่มเติมแก้ไข เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งจะช่วยเกิดความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยได้

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้ประกาศหาและเชิญผู้สัมผัสมารายงานตัวเพื่อคัดกรอง COVID – 19 โดยขอให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ และกิจกรรมทางศาสนาในห้วงเวลาเดือนมีนาคม และต้นเดือนเมษายน 2563 มารายงานตัวที่ รพ. สต. หรือโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนโรคและคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID – 19 ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง