สมาคมอุทยานฯ นำเครือข่ายร้องบิ๊กตู่เซฟป่าแก่งกระจาน ชี้ กะเหรี่ยงบางกลอยอาจเป็นผู้อพยพใหม่

สมาคมอุทยานฯ นำเครือข่ายร้องบิ๊กตู่เซฟป่าแก่งกระจาน ชี้ กะเหรี่ยงบางกลอยอาจเป็นผู้อพยพใหม่
มติชน
1 มีนาคม 2564 ( 11:05 )
26
สมาคมอุทยานฯ นำเครือข่ายร้องบิ๊กตู่เซฟป่าแก่งกระจาน ชี้ กะเหรี่ยงบางกลอยอาจเป็นผู้อพยพใหม่

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 1 มีนาคม ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นางวัฒนา วชิโรดม ประธานคณะอนุกรรมการสมาคมอุทยานแห่งชาติสาขาภาคเหนือ และเลขาธิการเครือข่ายอนุรักษ์ป่าและน้ำ คนเพชรบุรีรักษ์ผืนแก่งกระจาน กลุ่มพิทักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประมาณ 50 คน ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผ่านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกป่าต้นน้ำเพชรบุรีใจกลางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานของกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย เพื่อปกป้องป่าแก่งกระจาน และดำเนินการตามกฎหมาย โดยห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าไปในบริเวณที่มีการบุกรุกและล่าสัตว์ป่า

 

นางวัฒนากล่าวว่า สิ่งที่เรียกร้องในวันนี้เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบและแก้ไขปัญหาและป้องกันการลักลอบตัดไม้ในป่าต้นน้ำเพชรบุรี โดยแนบรายงานปกขาวการอพยพปี 2535 ยุทธการตะนาวศรี และยุทธการป่าต้นน้ำเพชร ประกอบการพิจารณา พร้อมขอให้แยกชุมชนชาวกะเหรี่ยงให้ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มชาวบ้านบางกลอยล่างรุ่นลูก หรือเป็นผู้อพยพเข้ามาใหม่ เพราะจากการตรวจสอบส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น พูดภาษาไทยไม่ได้ ต้องใช้ล่ามในการสื่อสาร

 

นางวัฒนากล่าวว่า หากเป็นชาวบ้านบางกลอยล่างจริง ควรมีบัตรประชาชนและพูดภาษาไทยได้ ลูกหลานที่เกิดในประเทศควรได้รับการศึกษาขั้นต้น จึงมีข้อสังเกตว่ากลุ่มที่เข้าไปบุกรุกเปิดป่าใหม่ ที่ป่าห้วยเต่าดำ น่าจะเป็นผู้อพยพจากเมียนมาโดยไม่ได้ขึ้นไปถึงบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน

 

“หากพบว่ากลุ่มดังกล่าวเป็นผู้อพยพเข้ามาใหม่ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใช้ประเทศเป็นการเคลื่อนย้ายชาวกะเหรี่ยงจากนอกประเทศเข้ามาชายแดนฝั่งไทย และกระทำการผิดกฎหมายอื่น เช่น เปิดป่าขยายพื้นที่ทำกิน ปลูกพืชเสพติด หรือสวมสิทธิบัตรประชาชนไทยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 

“ที่สำคัญคือขอให้รัฐบาลยกเลิกบันทึกข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหากรณีบางกลอย-ใจแผ่นดิน ที่มีตัวแทนรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพีมูฟ ภาคี #Saveบางกลอย และชาวกะเหรี่ยงบางกลอยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 64 ที่ทำเนียบรัฐบาล เพราะเนื้อหาข้อตกลงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเนื้อหาของบันทึกข้อตกลงอาจทำให้ชาวบ้านบางกลอยใช้เป็นใบเบิกทางว่า รัฐบาลอนุญาตให้กลุ่มที่อ้างว่าเป็นกลุ่มชาวบ้านบางกลอยกลับขึ้นไปทำกินและมีการบุกรุกป่าได้อีก และขอให้นายกรัฐมนตรีสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562” นางวัฒนากล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง