รีเซต

กทม. จัดกิจกรรม “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” ลดการสร้างขยะเมืองหลวง

กทม. จัดกิจกรรม “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” ลดการสร้างขยะเมืองหลวง
ข่าวสด
28 มกราคม 2565 ( 09:16 )
113
กทม. จัดกิจกรรม “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” ลดการสร้างขยะเมืองหลวง

กทม. ปัจจุบันมีปริมาณขยะ 10,000 ตัน/วัน สำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับ 50 สำนักงานเขต จัดกิจกรรม “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” เพื่อลดปริมาณขณะชิ้นใหญ่ ช่วยลงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมกรกรุงเทพฯ

 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่ศาลาว่าการ กทม. นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักสิ่งแวดล้อม พบว่า ปัจจุบันกทม. มีปริมาณขยะสูงถึง 10,000 ตัน/วัน และมีแนวโน้มจะขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจ และอัตราการบริโภคของประชากรกรุงเทพฯ ซึ่งขยะที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

 

 

รวมถึงขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้วจากบ้านเรือน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ที่นอน โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ หากไม่มีการบริหารจัดการที่ถูกวิธี จะทำให้เกิดการลักลอบทิ้งตามสถานที่รกร้างว่างเปล่า หรือแม่น้ำ ลำคลอง ส่งผลให้เกิดการกีดขวางการระบายน้ำ และเกิดเป็นปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรสร้างความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของประชาชน

 

 

ดังนั้น สำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับ 50 สำนักงานเขตจัดกิจกรรม “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมุนเวียนไปตามซอย ชุมชน และหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขตอย่างทั่วถึงเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

สำหรับผลการดำเนินกิจกรรม จาก 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ เดือนต.ค.64 จัดเก็บได้ 287.29 ตัน สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 73.01 ตัน คิดเป็นร้อยละ 25.41 เดือนพ.ย.64 จัดเก็บได้ 442.28 ตัน สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 117.45 ตัน คิดเป็นร้อยละ 26.55 ส่วนเดือนธ.ค.64 จัดเก็บได้ 411.09 ตัน สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 113.22 ตัน คิดเป็นร้อยละ 27.54

 

 

โดยขยะชิ้นใหญ่ประเภทเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาพดีและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ จักรยาน ซึ่งกทม.จะนำมารวบรวมที่ศูนย์การเรียนรู้ของสำนักงานเขต เพื่อซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น ยางรถยนต์นำไปทำกระถางต้นไม้ โต๊ะ เก้าอี้ กระถางต้นไม้นำไปทำคอกหมักปุ๋ย เป็นต้น

 

 

ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งในการลดการสร้างขยะในกรุงเทพฯ ด้วยแนวคิด 3R (Reduce Reuse and Recycle : 3Rs) คือ ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ และยังเป็นการลดปัญหาการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ คู คลอง ซึ่งจะสร้างปัญหากีดขวางทางระบายน้ำด้วย

 

 

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถติดตาม วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” ของแต่ละสัปดาห์เพื่อเตรียมรวบรวมขยะชิ้นใหญ่นำมาทิ้งตามจุดนัดทิ้งได้ตามช่องทางต่างๆ ของ กทม. ได้แก่ https://prbangkok.com , https://facebook.com/prbangkok/ , https://twitter.com/pr_bangkok , http://bkknowconnect.com

 

 

รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของชุมชนและแอปพลิเคชันไลน์ของหมู่บ้าน นอกจากนี้ หากพบเห็นขยะหรือวัชพืชในแม่น้ำลำคลองสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม. โทร. 02-248 -5115

 

นอกจากนี้ในส่วนของประชาชนที่ต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่จำนวนมากและห่างไกลจากจุดนัดทิ้งในแต่ละสัปดาห์ สามารถติดต่อขอรับบริการที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของทุกสำนักงานเขตพื้นที่ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่ราชการกำหนดได้อีกหนึ่งช่องทาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง