'ทะเลสาบตงหู' และมวลไม้หลากสี อัญมณีแห่งอู่ฮั่น

'ทะเลสาบตงหู' และมวลไม้หลากสี อัญมณีแห่งอู่ฮั่น
Xinhua Thai
16 ธันวาคม 2563 ( 20:59 )
40
'ทะเลสาบตงหู' และมวลไม้หลากสี อัญมณีแห่งอู่ฮั่น

อู่ฮั่น, 16 ธ.ค. (ซินหัว) -- ทิวทัศน์อันสวยงามของมวลไม้หลากสีสันริมทะเลสาบตงหูในนครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง