เมืองกาญจน์ ดันแหล่งน้ำใต้ดิน 'บ่อพลอย-ห้วยกระเจา' เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ผลิตน้ำดื่มเพื่อประชาชน

เมืองกาญจน์ ดันแหล่งน้ำใต้ดิน 'บ่อพลอย-ห้วยกระเจา' เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ผลิตน้ำดื่มเพื่อประชาชน
มติชน
5 มีนาคม 2564 ( 19:30 )
7
เมืองกาญจน์ ดันแหล่งน้ำใต้ดิน 'บ่อพลอย-ห้วยกระเจา' เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ผลิตน้ำดื่มเพื่อประชาชน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 5 มี.ค.64 ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาหารือแนวทางการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่ อำเภอห้วยกระเจา และอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

 

จากที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สำรวจและขุดเจาะพบแหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอบ่อพลอยและอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 บ่อ และบ่อน้ำใต้ดิน 2 บ่อ ที่เจาะพบ ซึ่งมีลักษณะเป็นน้ำใต้ดินพุ่งขึ้นมาเป็นน้ำพุ สูงราว 2-3 เมตร คาดว่าจะมีปริมาณน้ำใต้ดินเป็นปริมาณมาก รวมทั้งมีแร่ธาตุที่อาจนำมาผลิตเป็นน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายได้อีกด้วย

 

จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ประชุมพิจารณาหารือแนวทางการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา และอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำใต้ดินที่ขุดพบให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ซึ่งในเบื้องต้นได้ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการผลิตน้ำดื่มอีกด้วย พร้อมทั้งได้หารือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะดำเนินการให้ถูกต้อง ตั้งแต่ด้านการผลิตน้ำดื่มให้ได้มาตรฐานซึ่งได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้านการขออนุญาตการใช้เอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ถูกต้อง และการนำน้ำไปใช้ในการเกษตรให้กับเกษตรกรอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เน้นย้ำประชาชน สามารถถ่ายภาพได้แต่ขออย่านำไปบริโภคเด็ดขาด แต่หากจะบริโภคสามารถรับน้ำที่ผ่านเครื่องกรองที่จัดไว้ให้แล้วเท่านั้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง