จังหวัดระนองจัดพิธีมอบบ้านเทิดพระเกียรติองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดระนองจัดพิธีมอบบ้านเทิดพระเกียรติองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
77ข่าวเด็ด
22 กรกฎาคม 2563 ( 03:56 )
106
จังหวัดระนองจัดพิธีมอบบ้านเทิดพระเกียรติองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดระนองจัดพิธีมอบบ้านเทิดพระเกียรติองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระนอง- นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานพิธีมอบบ้านเทิดพระเกียรติองค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและชุมชนหมู่ที่ 1  ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ได้ร่วมกันก่อสร้างบ้านเทิดพระเกียรติองค์ราชัน ด้วยความสมัครสมานสามัคคี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ที่พระองค์ทรงพระวิริยอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ด้วยพระราชปณิธานที่จะพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ทรงแก้ไขปัญหาทุกด้านของอาณาประชาราษฎร์ ด้วยน้ำพระหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระกรุณา ประดุจดวงประทีปส่องทางสว่างแก่ชีวิตพสกนิกรทั้งปวง ทรงจรรโลงชีวิตราษฎรให้มีความผาสุก และเป็นพลังในการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดมา

จังหวัดระนองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดระนอง โดยเฉพาะประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พักอาศัย ให้สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษา 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเป็นการกระทำความดีถวายแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางจังหวัดระนองจึงขอส่งมอบบ้านเทิดพระเกียรติองค์ราชัน สำหรับเป็นที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้จำนวน 1 ราย แก่นายมะหมาด ชำนาญวิ รี ชาวบ้าน ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง