พม. ยันดูแล คนไร้บ้าน-ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ลดความเสี่ยงติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19

พม. ยันดูแล คนไร้บ้าน-ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ลดความเสี่ยงติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19
มติชน
3 เมษายน 2563 ( 13:58 )
101
1
พม. ยันดูแล คนไร้บ้าน-ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ลดความเสี่ยงติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19

พม. ยันดูแล คนไร้บ้าน-ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ลดความเสี่ยงติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ที่นับเป็นกลุ่มเปราะบางของสังคม และมีความเสี่ยงสูงในการดำเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว พม.โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จึงเปิดศูนย์บริการสำหรับกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน ที่เข้ารับบริการ รายใหม่ เพื่อไม่ให้ไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้ใช้บริการรายเดิม

นายปรเมธี กล่าวอีกว่า ศูนย์บริการดังกล่าว จะเป็นจุดคัดกรองเบื้องต้นลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรค นอกนั้นมีให้บริการด้านปัจจัยสี่ และที่พักกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน พร้อมทั้งการจัดชุดปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 0-2246-8661 และ 0-2245-2700 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรม “Give Masks Get More” (หน้ากากอนามัยจากใจเพื่อน) ซึ่งตัดเย็บ โดยเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และส่งมอบผ่านองค์กรภาคีเครือข่ายด้านคนไร้บ้าน นำไปแจกจ่ายให้กับคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เพื่อให้มีหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สามารถนำไปซัก แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกได้ อย่างไรก็ดี หลังสถานการณ์จบยังได้เตรียมแผนเยียวยาด้านการพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง