รีเซต

ปลัด สธ.ชี้โควิดกรุงเทพฯ เข้าใกล้โรคประจำถิ่น แนะ กทม.ผ่อนกิจการแบบค่อยเป็นค่อยไป

ปลัด สธ.ชี้โควิดกรุงเทพฯ เข้าใกล้โรคประจำถิ่น แนะ กทม.ผ่อนกิจการแบบค่อยเป็นค่อยไป
มติชน
2 พฤษภาคม 2565 ( 17:30 )
24
ปลัด สธ.ชี้โควิดกรุงเทพฯ เข้าใกล้โรคประจำถิ่น แนะ กทม.ผ่อนกิจการแบบค่อยเป็นค่อยไป

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2565) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ สธ. และผู้ตรวจราชการ สธ.เขตสุขภาพที่ 13 นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัด สธ. ร่วมหารือกับ พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) และคณะ เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมพื้นที่กรุงเทพมหานครรับมือโรคโควิด-19 ตามแนวทางการขับเคลื่อนบริหารจัดการโรคโควิด-19 แบบโรคประจำถิ่น (Endemic approach)

 

 

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยเริ่มคลี่คลายมากขึ้น หลายจังหวัดมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง สธ.ได้เตรียมการรองรับสถานการณ์ตามแนวทาง 2 U 3 พอ ได้แก่ Universal Preventionใช้การป้องกันตนเองขั้นสูงสุดต่อเนื่อง, Universal Vaccination ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม, มีเตียงเพียงพอสำหรับผู้ป่วยโควิด-19, มียาและวัคซีนฉีดเพียงพอให้ประชาชน และมีบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยเพียงพอ

 

สำหรับกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่หนึ่งที่สถานการณ์ดีขึ้นเช่นกัน ผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อได้รับการดูแลรักษาที่บ้าน (Home Isolation) และแบบผู้ป่วยนอก เจอ แจก จบ ขณะที่การฉีดวัคซีนมีความครอบคลุมสูง คือ เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ได้เกินร้อยละ 100 ส่วนเข็มกระตุ้น หรือเข็มที่ 3 มีความครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 60 สามารถเดินหน้าเข้าสู่การเป็นพื้นที่บริหารจัดการโรคโควิด-19 แบบโรคประจำถิ่น (Endemic Sandbox) จึงได้แนะนำให้มุ่งเน้นการจัดการในพื้นที่สำคัญ เช่น สวนสาธารณะ ที่มีคนจำนวนมาก กิจการที่มีความเสี่ยง เช่น ผับ บาร์ รวมถึงขนส่งสาธารณะต่างๆ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการผ่อนคลายอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ประชาชนค่อยๆ ปรับตัว และการเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น” นพ.เกียติภูมิ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง