รีเซต

คนแห่เดินทางช่วงหยุดยาวด้วยรถขนส่งสาธารณพุ่ง-คมนาคมสั่งรับมือขากลับ

คนแห่เดินทางช่วงหยุดยาวด้วยรถขนส่งสาธารณพุ่ง-คมนาคมสั่งรับมือขากลับ
ข่าวสด
27 กรกฎาคม 2563 ( 15:56 )
85
คนแห่เดินทางช่วงหยุดยาวด้วยรถขนส่งสาธารณพุ่ง-คมนาคมสั่งรับมือขากลับ

กระทรวงคมนาคมสรุปสถานการณ์การเดินทางและอุบัติเหตุในช่วงวันหยุด ณ วันที่ 24-26 ก.ค. และเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางขากลับของประชาชนทุกภูมิภาค

คนแห่เดินทางช่วงหยุดยาว - นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 24-28 ก.ค. 2563 โดยข้อมูลสะสมเมื่อวันที่ 24-26 ก.ค. 2563 พบว่า มีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 5,727,443 คน-เที่ยว สูงกว่าประมาณการ 2.11% มีปริมาณการจราจรเข้า-ออกกรุงเทพฯ จำนวน 8,163,831 คัน ต่ำกว่าประมาณการ 9.97% โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 7,643,671 คัน

ส่วนสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 24-26 ก.ค. 2563 พบว่า มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 230 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 36 คน บาดเจ็บ 188 คน บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 76.96% สาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด โดยเกิดที่จังหวัดชลบุรี มากที่สุดจำนวน 16 ครั้ง สำหรับอุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์เกี่ยวข้องจำนวน 62 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 24 คน เกิดที่จังหวัดพัทลุงและลำพูน มากที่สุดจังหวัดละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในบริการขนส่งสาธารณะ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ

สำหรับการเตรียมความพร้อมของระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ในวันที่ 24-26 ก.ค. 2563 สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง อย่างไรก็ดี พบว่ามีจำนวนผู้ใช้บริการเดินทางด้วยรถ บขส. ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ในการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจความพร้อม 121 แห่ง จำนวน 36,297 คัน พบข้อบกพร่อง 31 คัน ได้สั่งให้แก้ไข 30 คัน และเปลี่ยนรถ 1 คัน ส่วนความพร้อมของท่าเรือ/แพ พบมีเรือโดยสารไม่พร้อมใช้งานโดยสั่งห้ามใช้ 1 ลำ ด้านการปฏิบัติงาน ของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่รถไฟ รถไฟฟ้า และผู้ประจำเรือไม่พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดแต่อย่างใด

ปลัดกระทรวงคมนาคม สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การเดินทางและดำเนินการเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของวันหยุดยาวตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 27 ก.ค. ต่อเนื่องถึงวันที่ 28 ก.ค. ที่ประชาชนจะเริ่มทยอยเดินทางกลับจากทุกภูมิภาค ซึ่งจะมีปริมาณการเดินทาง ที่สูงขึ้น โดยเน้นย้ำให้มีการจัดระเบียบการจราจร ใช้เทคโนโลยีกล้อง CCTV และอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในการสำรวจสภาพการจราจรบนเส้นทางหลักสำคัญ เพื่อควบคุมและสั่งการให้การบริหารจัดการจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถบรรทุกให้งดวิ่ง รวมถึงการคืนพื้นผิวจราจร จากการก่อสร้างต่างๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว

นอกจากนี้ ให้มีการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนการให้บริการรถโดยสารสาธารณะทั้งรถโดยสาร รถไฟ/รถไฟฟ้า เรือ เครื่องบินต้องเคร่งครัดในมาตรฐานความปลอดภัยทั้งพื้นที่สถานี ยานพาหนะโดยสาร และผู้ปฏิบัติหน้าที่ ต้องไม่เกิดการล่าช้าและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง พร้อมทั้งรักษามาตรการด้านสาธารณะสุขเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถประสานเจ้าหน้าที่ด้านการเดินทาง ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและรับเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร. 1584 ศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง โทร. 1586 ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146 ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543 ศูนย์รัชดา ขสมก. โทร. 1348 และศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ รฟท. โทร. 1690

ข่าวที่เกี่ยวข้อง