ศบค.นสศ. จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สร้างการตระหนักรู้โควิด 19 แก่ประชาชน

ศบค.นสศ. จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สร้างการตระหนักรู้โควิด 19 แก่ประชาชน
มติชน
30 กรกฎาคม 2564 ( 13:47 )
5
ศบค.นสศ. จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สร้างการตระหนักรู้โควิด 19 แก่ประชาชน

ศบค.นสศ. จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สร้างการตระหนักรู้โควิด 19 แก่ประชาชน เพื่อขอความร่วมมือปฏิบัติตน ตามมาตราการที่ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี กำหนด เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

 

 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือน ขุนอาสา 521 พร้อมรถยนต์ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ออกปฏิบัติงานสนับสนุนการทำงานให้กับ ศบค.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ในนามของ “กองทัพบก” ด้วยการวิ่งประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และหยุดจอด เพื่อกระจายเสียงตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี หลังพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งพบการระบาดมากที่สุด จากทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ป่วยสะสมอำเภอเดียวถึง 1,284 ราย รองลงมา คืออำเภอพัฒนานิคม 782 ราย และอำเภอโคกสำโรง 598 ราย

 

 

 

ทั้งนี้ รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ได้ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ปฏิบัติตนตามมาตราการป้องกันจากแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ตาม ศบค.จังหวัดลพบุรี ได้ออกประกาศอย่างเครงคัด โดยไม่ประมาทการ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน และหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวที่เรารักให้ปลอดภัยจากแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ระลอดใหม่ ตลอดจนเพื่อช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขโดยเร็ว

 

 

 

ซึ่งนับจากมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้จัดรถรถยนต์ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างการตระหนักรู้โควิด 19 แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ ละย่างน้อย 3 วัน โดยได้รับการชื่นชมจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง