รีเซต

สิ้น ‘หลวงปู่เอี่ยม’ วัดอรุณฯ ต้นตำรับหนังสือมนต์พิธี สิริอายุ 89 ปี

สิ้น ‘หลวงปู่เอี่ยม’ วัดอรุณฯ ต้นตำรับหนังสือมนต์พิธี สิริอายุ 89 ปี
TNN ช่อง16
10 มิถุนายน 2566 ( 09:45 )
79
สิ้น ‘หลวงปู่เอี่ยม’ วัดอรุณฯ ต้นตำรับหนังสือมนต์พิธี สิริอายุ 89 ปี

เพจเฟซบุ๊กข่าวสารงานพระพุทธศาสนา และ เพจของ วัดอรุณราชวราราม ได้รายงานข่าวระบุว่า ขอถวายความอาลัย พระราชวัชรรังษี ( เอี่ยม สิริวณฺโณ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ได้หยุดหายใจและอาการทรุดลงตามลำดับ จนกระทั่งเวลา 22.15 น. หลวงปู่ไม่ตอบสนองอาการและได้มรณภาพด้วยอาการสงบ  ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ เวลา 22.15น. สิริอายุ 89 ปี 70 พรรษาประวัติหลวงปู่เอี่ยม สิริวณฺโณ’


พระราชวัชรรังษี หรือ หลวงปู่เอี่ยม สิริวณฺโณ มีนามเดิมว่า เอี่ยม สุภราช เป็นบุตรของกรุย สุภราช ผู้เป็นบิดา และแคล้ว สุภราช (ต่อมานามสกุล คำสุข) ผู้เป็นมารดา เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2476 ที่บ้านพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  มีพี่น้อง 5 คน

โดยช่วงปฐมวัยได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนวัดพังตรุ ขณะเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บิดาเสียชีวิต เมื่อถึงชั้นประถมศึกษาที่ 4 มารดาเสียชีวิต เมื่ออายุ 17 ปี ได้แจ้งความประสงค์กับยาย จึงได้บวชเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2493 ที่วัดสาลวนาราม (ดอนตาเพชร) อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2494 สอบได้นักธรรมชั้นตรีถึงนักธรรมชั้นโท 


หลวงปู่เอี่ยม สิริวณฺโณ เมื่ออายุ 20 ปี ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 ที่วัดเบญพาด อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีพระครูพนมธรรมรัต (ซ้ง อินฺทสโร) วัดสาลวนาราม (ดอนตาเพชร) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการเพิ่ม วัดดอนงิ้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์, และพระเหลือ วัดสาลวนาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ในช่วงเดียวกัน พระเอี่ยมได้เดินทางศึกษาต่อที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม สำเร็จนักธรรมชั้นเอก


เมื่อปี พ.ศ. 2499 ได้เป็นครูสอนบาลีที่วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดราชบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2500 ย้ายอยู่วัดสุทธิวาตวราราม จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนเป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลที่วัดแหลมสุวรรณารามท จังหวัดสมุทรสาคร ต่อมา ย้ายพำนักที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค 16 เมื่อปี พ.ศ. 2507 ดำรงตำแหน่ง 5 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2511 ย้ายพำนักที่วัดราษฎร์บำรุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นครูสอนวิชาสามัญศึกษาและเลขานุการของพระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี)


ประวัติ-ความเป็นมา หนังสือมนต์พิธี


เมื่อปี พ.ศ. 2513 พระเสวย พุทฺธเทโว เป็นภิกษุบวชใหม่มีความสนใจในหนังสือสวดมนต์ แต่ไม่เป็นที่น่าปราถนา จึงชักชวนพระเอี่ยม หรือ หลวงปู่เอี่ยม ในสมัยนั้นแต่งหนังสือสวดมนต์ โดยพิมพ์ครั้งแรกจำนวน 1,000 เล่ม ถวายภิกษุภายในจังหวัดชลบุรี ต่อมา จึงมีรวบรวมพระพุทธมนต์ พระคาถา และคำที่ใช้ในพิธีกรรม โดยหนังสือมีชื่อว่า สวดมนต์และศาสนพิธี พิมพ์จำนวน 1,000 เล่ม โดยเป็นที่นิยมในภิกษุและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชลบุรีต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2515 หนังสือเป็นที่นิยมอย่างมากในภิกษุและพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยจึงเปลี่ยนชื่อว่า มนต์พิธี โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) เป็นผู้เขียนคำนำ เมื่อปี พ.ศ. 2520 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองเหียง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง เมื่อปี พ.ศ. 2523 ย้ายกลับพำนักที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2529 เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรม


ในปี พ.ศ. 2560 สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ได้ติดต่อเพื่อขอลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หนังสือ มนต์พิธี และหนังสือที่แต่งโดยพระครูอรุณธรรมรังษี ให้เป็นผู้ดูแลการจัดพิมพ์และเผยแพร่


ข้อมูลจาก  : เพจข่าวสารงานพระพุทธศาสนา-วัดอรุณราชวราราม

ภาพจาก : เพจข่าวสารงานพระพุทธศาสนา-วัดอรุณราชวราราม