ตั้งรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็น รพ.สนาม รับผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการ 500-600 เตียง

ตั้งรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็น รพ.สนาม รับผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการ 500-600 เตียง
ข่าวสด
8 มกราคม 2564 ( 13:31 )
37
ตั้งรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็น รพ.สนาม รับผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการ 500-600 เตียง

ปลัดกทม. เผย ตั้ง รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็น รพ.สนาม รับผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการ รองรับ 500-600 เตียง เล็งเพิ่มอีก 3-4 แห่ง อยู่ระหว่างการสำรวจ

 

วันที่ 8 ม.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อม รับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โดยมีผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานเขต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

นางศิลปสวย กล่าวว่า ได้ร่วมกับสำนักอนามัยและสำนักงานเขต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ บรูณาการทำงานร่วมกัน เพื่อรักษาป้องกันและควบคุมโรคในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการทดสอบการตอบสนองต่อสถานการณ์สมมุติ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรูปแบบการฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ (Tabletop Exercise) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์

 

กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ฝึกซ้อมด้านการสั่งการ การอำนวยการ การฝึกตามสถานการณ์หลักสถานการณ์เสริม การประเมินผล การสอบสวนโรค ลงพื้นที่ ระบบส่งต่อ การบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล การประชาสัมพันธ์ ธุรการ ระบบไอที ขั้นตอนการอำนวยความสะดวกของแต่ละหน่วยงาน

 

ซึ่งกำหนดหัวข้อการฝึกไว้ที่การตอบสนองต่อสถานการณ์ ตามแผนของหน่วยงาน/จังหวัด การจัดสรรทรัพยากรในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การแบ่งมอบหน้าที่ตามความรับผิดชอบและการร้องขอการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติม ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลในสังกัด จะซ้อมภาพรวมด้วยกันและไปซ้อมในระดับโรงพยาบาลต่อ หลังจากนั้นจึงจะกำหนดจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการบริหารความต่อเนื่องของสถานพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ต่อไป

 

สำหรับการเตรียมจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากปัจจุบัน สถานการณ์ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในเบื้องต้น กทม.ได้เตรียมความพร้อมพื้นที่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำหรับสังเกตอาการผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย ในพื้นที่ที่มีการควบคุมโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด สามารถรองรับได้ 500-600 เตียง

 

รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับเพิ่มเติมอีก 3-4 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ โดยหากดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้ครบตามแผน คาดว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 1,500-1,700 เตียง อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือผู้ป่วยหากป่วยมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจอย่าปกปิดข้อมูลหรือปกปิดประวัติเสี่ยงเพื่อทีมแพทย์จะได้วินิจฉัยรักษาและเตรียมความพร้อมได้ทันท่วงที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง