สงขลา ปิดจังหวัดวันแรก ห้ามเดินทางข้ามเขตทั้งทางบก ทางน้ำ ตั้งจุดตรวจบนเส้นทางเชื่อมต่อกับทุกจังหวัด

สงขลา ปิดจังหวัดวันแรก ห้ามเดินทางข้ามเขตทั้งทางบก ทางน้ำ ตั้งจุดตรวจบนเส้นทางเชื่อมต่อกับทุกจังหวัด
มติชน
6 เมษายน 2563 ( 09:38 )
29
1
สงขลา ปิดจังหวัดวันแรก ห้ามเดินทางข้ามเขตทั้งทางบก ทางน้ำ ตั้งจุดตรวจบนเส้นทางเชื่อมต่อกับทุกจังหวัด

เมื่อวันที่ 6 เมษายน รายงานข่าวจากจ.สงขลาว่านายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จ.สงขลาได้ใช้มาตรการปิดจังหวัด ห้ามบุคคลใดเดินทางข้ามเขตพื้นที่ จ.สงขลา ทั้งทางบกและทางน้ำเป็นวันแรก และต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เช่น รถพยาบาล และรถขนส่งสินค้า

รายงานข่าวว่ามีการเพิ่มจุดตรวจทุกเส้นทางที่เป็นเส้นทางสายหลักและสายรองที่เข้าออก จ.สงขลา ทุกเส้นทาง ห้ามไม่รถที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้าออกอย่างเด็ดขาด ถนนสายเอเชีย ที่เชื่อมต่อกับ จ.พัทลุง ถนนเพชรเกษมที่เชื่อมต่อกับ จ.สตูล ถนนสงขลา-ระโนดที่เชื่อมต่อกับ จ.นครศรีธรรมราชและ ถนนสายเอเชียที่เชื่อต่อกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยเฉพาะที่ด่านถาวรควนมีด อ.จะนะ ซึ่งเป็นด่านศูนย์กลางที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับทุกจังหวัด เจ้าหน้าที่ได้ตรวจเข้มการเข้าออก และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ขับขี่อย่างเข้มข้น เพื่อคัดกรองบุคคลให้ละเอียดที่สุด

นายจารุวัฒน์กล่าวว่าสาเหตุที่ต้องปิดจังหวัด เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่มีทางทีลดลง ผู้ป่วยส่วนมากใน จ.สงขลา สอบสวนแล้วเกิดจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อซึ่งมาจากนอกพื้นที่ แต่ยังมีบุคคลจำนวนหนึ่งที่สัมผัสกับผู้ป่วยแล้ว ยังไม่เข้าสู่กระบวนการคัดกรองแพร่เชื้อในชุมชนและสังคมรอบตัว จึงต้องปิดจังหวัดห้ามบุคคลนอกพื้นที่อาจจะมีเชื้อโควิดเข้ายกเว้นตามท้ายประกาศ พรก.ฉุกเฉินและประกาศเคอร์ฟิว

“หากมีความจำเป็นยิ่งยวด ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอหรือปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าจุดตรวจ กรองรายละเอียดที่จุดตรวจแล้ว จะออกหนังสือรับรองให้”

รายงานข่าวว่ายอดผู้ป่วยโควิด19 ของ จ.สงขลา ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมีจำนวน 18 ราย จากยอดผู้ป่วยสะสม 37 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง