'ป้อม 5G' สั่ง กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ ปรับการทำงาน ให้สอดรับ สถานการณ์ปัจจุบัน

'ป้อม 5G' สั่ง กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ ปรับการทำงาน ให้สอดรับ สถานการณ์ปัจจุบัน
ข่าวสด
3 สิงหาคม 2564 ( 15:15 )
19
'ป้อม 5G' สั่ง กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ ปรับการทำงาน ให้สอดรับ สถานการณ์ปัจจุบัน

 

บิ๊กป้อม 5G! พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สั่ง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ ปรับการทำงานให้สอดรับ กับช่วงสถานการณ์ในปัจจุบัน มุ่งเน้นประชาชนเป็นสำคัญ

 

 

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินของกองทุนประจำปี 2565 และโครงการตามมาตรา 26(6) สำหรับการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย ได้มีประเด็นข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ กองทุนฯ คือ ให้ปรับการดำเนินงานของของทุนฯ ให้สอดรับ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

 

รวมถึงสรรหาบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน กรอบนโยบายการให้ทุนประจำปี มุ่งเน้นด้านที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม และไม่ซ้ำซ้อนในการให้ทุน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดกรอบนโยบายการให้ทุน 4 ด้าน และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของ ประเทศไทย ให้มุ่งเน้นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง