ลาว ร่อนจม.ถึงส่วนราชการ ห้ามนำเข้าอาหารทะเลสด-แช่แข็ง จากไทยชั่วคราว

ลาว ร่อนจม.ถึงส่วนราชการ ห้ามนำเข้าอาหารทะเลสด-แช่แข็ง จากไทยชั่วคราว
มติชน
23 ธันวาคม 2563 ( 19:06 )
49
ลาว ร่อนจม.ถึงส่วนราชการ ห้ามนำเข้าอาหารทะเลสด-แช่แข็ง จากไทยชั่วคราว

วันนี้ (23 ธ.ค.) ลาวพัดทะนา สื่อท้องถิ่นประจำประเทศลาว รายงานว่า กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดย นายสมจิด อินทะมิด รัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ได้ลงนามในหนังสือด่วน ถึงกรมภาษี กระทรวงการเงิน กรมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงด่านชายแดน ระหว่างลาว-ไทย เรื่อง ห้ามนำเข้าชั่วคราว อาหารทะเลสดและแช่แข็งทุกประเภท จากราชอาณาจักรไทย โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

1.ห้ามนำเข้าชั่วคราว อาหารทะเลสด และแช่แข็ง ที่นำเข้ามาจากราชอาณาจักรไทย

2.มาตรการห้ามนำเข้านี้ เป็นมาตรการชั่วคราว และจะมีผลบังคับใช้จนกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว และราชอาณาจักรไทย จะสามารถปรึกษาหารือมาตรฐานการตรวจสอบ คัดกรอง และยืนยันถึงความปลอดภัยของอาหารทะเลที่ส่งออกจากราชอาณาจักรไทย ว่า ไม่พบการเจือปนของเชื้อโควิด

3.มอบให้กรมอาหารและยา เป็นเจ้าภาพ สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของลาว และไทย ค้นคว้าหามาตรการการแก้ไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง