TrueID

ทต.จอหอ โคราช ระดมฉีด 'ซิโนฟาร์ม' กลุ่มตกหล่น โชว์เป็นโมเดลเทศบาล ฉีดวัคซีนเกิน 90 เปอร์เซ็นต์

ทต.จอหอ โคราช ระดมฉีด 'ซิโนฟาร์ม' กลุ่มตกหล่น โชว์เป็นโมเดลเทศบาล ฉีดวัคซีนเกิน 90 เปอร์เซ็นต์
มติชน
6 ธันวาคม 2564 ( 16:51 )
23
ทต.จอหอ โคราช ระดมฉีด 'ซิโนฟาร์ม' กลุ่มตกหล่น โชว์เป็นโมเดลเทศบาล ฉีดวัคซีนเกิน 90 เปอร์เซ็นต์

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 6 ธันวาคม ที่จุดบริการฉีดวัคซีนโคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา นายเสรี ไชยกิตติ นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) จอหอ อ.เมือง นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตั้งจุดลงทะเบียนรับบริการวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกสำหรับประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขต ทต.จอหอ จำนวน 8,000 โดส โดยให้บริการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธ.ค แบบวอล์กอิน ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า รวมทั้งบริการอาหารว่างและน้ำดื่มระหว่างรอคิวรับบริการ พบชาว ต.จอหอ ทยอยเดินทางมาขอรับวัคซีนอย่างคึกคึก

 

นายเสรีเปิดเผยว่า ต.จอหอ ถือเป็นพื้นที่ชานเมืองโคราช และเป็นเส้นทางผ่านไปภาคอีสานตอนบน ด้วยทำเลที่ตั้งและปัจจัยสำคัญต่างๆ ทำให้มีเศรษฐกิจขยายตัวและประชากรได้ย้ายมาตั้งเป็นชุมชนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบคลัสเตอร์เกิดขึ้นใน ต.จอหอ หลายครั้ง การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตตามมาตรการสาธารณสุขคือการฉีดวัคซีนตามที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ แต่มีประชากรจากจำนวนทั้งสิ้น 1.7 หมื่นคน ประมาณ 4-5 พันคน ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

 

นายเสรีกล่าวว่า ทต.จอหอ จึงจัดสรรงบประมาณ 6 ล้านบาท ซื้อวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” มาให้บริการกลุ่มที่ไม่รับการฉีดเข็มแรก รวมทั้งประชากรแฝง เพื่อให้ครอบคลุม 90% โดยระดมประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจ เชิญชวนประชาชนให้มาบริการมากที่สุด โดยเป็น ทต.โมเดลแห่งแรกในจำนวนเทศบาลทั้งหมด 90 แห่งของ จ.นครราชสีมา ที่มีสัดส่วนประชากรฉีดวัคซีนเกิน 90% เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเมืองตามนโยบายของรัฐบาล

 

นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา กล่าวถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ว่า เป้าหมายประชาชนที่ควรได้รับวัคซีน 2,633,207 ราย ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 1,653,836 คิดเป็น 62.81% ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 1,451,111 ราย คิดเป็น 55.11% ฉีดเข็มที่ 3 จำนวน 163,971 ราย คิดเป็น 6.23% โดยดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้ว 3,268,918 โดส

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง