เมืองพัทยา พร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนประถม-มัธยมกว่า 4 พันคน เริ่ม 19-20 ต.ค.64

เมืองพัทยา พร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนประถม-มัธยมกว่า 4 พันคน เริ่ม 19-20 ต.ค.64
ข่าวสด
17 ตุลาคม 2564 ( 19:31 )
24
เมืองพัทยา พร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนประถม-มัธยมกว่า 4 พันคน เริ่ม 19-20 ต.ค.64

 

นายกเมืองพัทยา เตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกให้นักเรียนอายุ 12-18 ปี โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาดีเดย์วันที่ 19-20 ต.ค.จำนวน 4,662 คน สร้างความมั่นใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองจากสถานการณ์โควิด-19 เตรียมพร้อมเปิดการเรียนการสอนแบบปกติต่อไป

 

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2564 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 11 แห่งว่า ขณะนี้เมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี เพื่อสร้างความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดยทางสำนักการศึกษาเมืองพัทยาแจ้งตัวเลขนักเรียนในเขตพื้นที่มีทั้งสิ้น 5,326 ราย และผู้ปกครองแสดงความจำนงให้บุตรหลานฉีดวัคซีนแล้ว 4,662 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

 

“เมืองพัทยาได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรกจำนวน 5000 โดส เราพร้อมจะเริ่มฉีดให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาทันทีในวันอังคารที่ 19 ต.ค. และวันพุธที่ 20 ต.ค.นี้ ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 โดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดของการฉีดวัคซีน เนื่องจากอาจมีผู้แสดงความจำนงขอฉีดเพิ่มเติมก็จะดำเนินการฉีดให้โดยไม่เสียสิทธิ์แต่อย่างใด”

 

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปของเมืองพัทยาครั้งนี้จะมีการฉีดจำนวน 2 เข็ม สำหรับเข็มที่ 2 ได้กำหนดเว้นระยะห่างประมาณ 3-4 สัปดาห์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญพิจารณาความพร้อมเรื่องของเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนตามปกติได้ต่อไป

 

ส่วนกลุ่มเด็กประถมและเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่อยู่ในเกณฑ์การรับวัคซีนในขณะนี้ มีข้อแนะนำคือใช้มาตรการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง หากดำเนินการได้ผลดีก็ยังสามารถทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้

 

นายสนธยา กล่าวอีกว่า หลังจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้ว เมืองพัทยายังมีระบบดูแลและเฝ้าระวังเพื่อติดตามอาการและความปลอดภัยของเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างความอุ่นใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง โดยทีมสาธารณสุขและโรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นผู้ให้คำปรึกษาโดยใช้ระบบเดียวกับผู้ใหญ่ อาทิ มีการเฝ้าระวังอาการแพ้รุนแรงช่วง 30 นาทีแรกหลังฉีด มีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องอีก 30 วัน

นอกจากนั้น ยังมีคำแนะนำเป็นข้อปฏิบัติตัวภายใน 7 วันหลังฉีดวัคซีนจากทีมสาธารณสุขว่า ไม่แนะนำให้เด็กออกกำลังกายหนักๆ เพราะจะทำให้หัวใจต้องทำงานเพิ่มขึ้น รวมถึงความรู้สึกเหนื่อยจากการออกกำลังอาจทำให้กังวลและไม่แน่ใจว่าเป็นผลจากวัคซีนหรือไม่ ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรร่วมมือกับเมืองพัทยาในการดูแลบุตรหลานด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง