อนุชา นำทีมถวายสิ่งของ ช่วยเหลือพระสงฆ์วัดราชบพิธ-ชาวบ้าน ช่วงสถานการณ์โควิด 19

อนุชา นำทีมถวายสิ่งของ ช่วยเหลือพระสงฆ์วัดราชบพิธ-ชาวบ้าน ช่วงสถานการณ์โควิด 19
มติชน
15 พฤษภาคม 2564 ( 13:53 )
24
อนุชา นำทีมถวายสิ่งของ ช่วยเหลือพระสงฆ์วัดราชบพิธ-ชาวบ้าน ช่วงสถานการณ์โควิด 19

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่อาคารสัมฤทธิ์วิทยาการ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนในสังกัด อาทิ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้ากราบสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อถวายสิ่งของและเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และสงเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

โดยนายอนุชา กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ทำให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิต ซึ่งทางคณะสงฆ์โดยพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ได้ให้วัดที่มีศักยภาพดำเนินการช่วยเหลือชุมชนและประชาชน พบว่ามีหลายวัดที่ดำเนินการจัดตั้งโรงทาน และแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ประชาชน พร้อมเชิญชวนประชาชนได้นำสิ่งของและเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นมาร่วมสนับสนุนกิจกรรมของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อกระจายความช่วยเหลือทั่วประเทศต่อไป ส่วนมาตรการเยียวยาพระภิกษุสงฆ์ สามเณรทั่วประเทศนั้นตนได้นำเรื่องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใหม่ หลังจากครั้งที่แล้วเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าออกมาเร็วๆ นี้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง